Ngày Đất ngập nước 2/2/2023: Cùng bảo vệ, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước

Chủ đề Ngày Đất ngập nước 2/2/2023 là “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để phục hồi đất ngập nước bị suy thoái.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Ngày Đất ngập nước Thế giới: Cùng hành động bảo vệ, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước
Ngày Đất ngập nước Thế giới: Cùng hành động bảo vệ, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước

Khu vực đất ngập nước ở Việt Nam có mức độ đa dạng sinh học cao, chứa đựng nhiều chức năng và giá trị quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của người dân cũng như đóng vai trò lớn trong đời sống văn hóa - xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN