Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19: Các giải pháp bổ sung, nâng cao

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn quyết định hoặc giao cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các giải pháp bổ sung hoặc ở mức cao hơn so với các giải pháp bắt buộc theo mức độ nguy cơ để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19: Các giải pháp bắt buộc theo mức độ nguy cơ rất cao (số 1)
Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19: Các giải pháp bắt buộc theo mức độ nguy cơ rất cao (số 1)

Với mức độ nguy cơ rất cao áp dụng các giải pháp như đối với mức “nguy cơ cao” và thực hiện bổ sung các giải pháp cụ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN