08:21 05/08/2021

Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19: Các giải pháp bổ sung, nâng cao

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn quyết định hoặc giao cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các giải pháp bổ sung hoặc ở mức cao hơn so với các giải pháp bắt buộc theo mức độ nguy cơ để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức