4 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở Bắc Ninh

Bắc Ninh là vùng đất văn hóa với những sắc thái riêng vừa tiêu biểu, vừa độc đáo. Nơi đây hội tụ, sản sinh và lưu truyền một kho tàng các di sản văn hóa quý báu của dân tộc, trong đó có những di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bắc Ninh
8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bắc Ninh

Bắc Ninh là vùng đất văn hóa với những sắc thái riêng vừa tiêu biểu, vừa độc đáo. Nơi đây hội tụ, sản sinh và lưu truyền một kho tàng các di sản văn hóa quý báu của dân tộc, trong đó có những di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ giá trị di sản văn hóa, gắn liền với phát triển du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN