Triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Khác với Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, Hà Nội không tổ chức HĐND ở cấp phường. Đối với cấp xã, quận, huyện, thị xã vẫn giữ HĐND như một cấp chính quyền. Theo mô hình này, Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao các giấy tờ, văn bản, chữ ký…

Sáng 15/4, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 32 ngày 29/3\2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nêu các điểm cần chú ý trong Nghị định 32 của Chính phủ và khẳng định, tổ chức chính quyền đô thị để hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị ở Hà Nội, là cần quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bản thống nhất, tập trung, xuyên suốt của UBND TP và UBND quận; phát huy hiệu quả việc giám sát của các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)…

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

“Một trong những quan điểm quan trọng để tổ chức chính quyền đô thị ở Thủ đô là UBND phường được xác định là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, hoạt động theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; gắn với cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định.

Theo ông Trần Anh Tuấn, khác với Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, Hà Nội không tổ chức HĐND ở cấp phường. Đối với cấp xã, quận, huyện, thị xã vẫn giữ HĐND – như một cấp chính quyền. Hà Nội tiến hành tổ chức chính quyền đô thị một cách thận trọng. Sau này sẽ có tổng kết, báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét có nên mở rộng hơn hay không.

Chú thích ảnh
Trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Đáng chú ý, để phục vụ nhân dân nhanh nhất, theo mô hình này, Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao các giấy tờ, văn bản, chữ ký… Đây là sáng kiến đáng ghi nhận của Hà Nội.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng này, ngày 12/4, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch chi tiết với yêu cầu: Việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp. Sau khi sắp xếp, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường hoạt động ổn định, bình thường với bộ máy UBND tinh gọn, công tác điều hành giữa quận và phường đảm bảo đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các giao dịch hành chính, dân sự.

Các nhiệm vụ: Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Nghị định 32/CP của Chính phủ; rà soát, bố trí, sắp xếp bộ máy cán bộ công chức… được giao cụ thể cho từng đơn vị, với các mốc thời gian rõ ràng, hạn cuối là tháng 7/2021.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN