Đảng đưa đất nước vào vận hội mới

Từ ngày 25/1-2/2, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức, đánh dấu một mốc son lịch sử tiếp theo trên hành trình vinh quang cùng với quốc gia, dân tộc. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Nhìn lại nhiệm kỳ của khoá XII, có thể tự hào khẳng định, bất chấp bối cảnh tình hình thế giới và trong nước xảy ra vô vàn khó khăn, thử thách, biến động khó lường, Đảng ta đã đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh trí tuệ và quyết tâm, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành được những kết quả rất quan trọng, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, để chúng ta tiếp tục biến thách thức thành cơ hội, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển rực rỡ hơn nữa.

Một trong những thành quả ấn tượng của nhiệm kỳ khoá XII là Đảng đã tiến hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đi đôi với xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt những kết quả cụ thể, rõ nét, giúp củng cố niềm tin và tạo niềm phấn khởi trong nhân dân. Đảng đã quyết liệt tự loại bỏ những cành sâu mọt để bảo vệ “cây đại thụ” Đảng vững mạnh, tươi tốt, xứng đáng với sự phó thác của nhân dân khi giương cao ngọn cờ lãnh đạo dân tộc.

Đảng ta bước vào Đại hội XIII còn với niềm tin và động lực mới khi chèo lái đất nước vượt qua một năm 2020 lịch sử, vượt qua những cơn sóng dữ dịch bệnh, thiên tai bão lũ, sạt lở, và đạt được “mục tiêu kép” đầy ấn tượng trong phòng chống đại dịch và phát triển kinh tế. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 2,91%, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương trên thế giới trong một năm mà đại dịch COVID-19 càn quét và để lại những hậu quả tàn khốc ở hầu như mọi nơi mà nó đi qua.

Quyết liệt làm trong sạch Đảng và dẫn dắt đất nước vượt qua cơn đại hồng thuỷ dịch bệnh, Đảng ta đang được người dân gửi trọn niềm tin tiếp tục đưa đất nước bước vào một vận hội mới, với quyết tâm lồng gọn trong 8 chữ: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”. Những thành tựu đó là nhờ Đảng đã vận dụng trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Hơn bao giờ hết, Đảng ta hiểu rằng, sức mạnh của Đảng là ở nhân dân. Đảng phục vụ nhân dân, thu phục lòng dân và tập hợp sức mạnh của nhân dân. 

Cũng vì lẽ đó, trong quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện của Đại hội XIII, Đảng ta đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ trong toàn Đảng, toàn dân ở cả trong nước và nước ngoài. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội. Đảng đã phát huy trí tuệ của nhân dân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã kế thừa, bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 35 năm qua với nhiều nội dung mới và điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, Đảng bước vào Đại hội nhiệm kỳ mới trong bối cảnh thế và lực của đất nước đang ở một tầm cao mới. Bất chấp tình hình phức tạp trong khu vực và thế giới, chúng ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, duy trì môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước và đóng góp tích cực, trách nhiệm cho hoà bình, ổn định của thế giới và khu vực. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Vận nước đang lên, ở trong nước người dân thêm tin tưởng, đoàn kết dưới ngọn cờ Đảng; trên trường quốc tế, Việt Nam ngày càng được bạn bè năm châu kính nể. 

Chúng ta tin tưởng, với trí tuệ và tầm nhìn lớn, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bầu ra Ban Chấp hành trung ương là những cán bộ trung kiên, những người con vừa có đức, vừa có tài, luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết để hết lòng phục sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Chúng ta tin tưởng Đại hội sẽ thành công rực rỡ, mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước đón vận hội mới để lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện tròn tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Vai trò, vị thế Việt Nam - Nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XII: Bài 1 - Đưa các quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả 
Vai trò, vị thế Việt Nam - Nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XII: Bài 1 - Đưa các quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả 

Thực hiện đường lối đối ngoại theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) và cụ thể hóa Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến 2020, tầm nhìn 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã nâng tầm công tác đối ngoại, khẳng định vai trò, vị thế Việt Nam, hòa nhịp với thời đại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN