Không thu gộp nhiều khoản thu đầu năm học

Ngày 17/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông và thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập trong tỉnh hướng dẫn về việc thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2018 - 2019.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, trường học phải thông báo đầy đủ, công khai rộng rãi bằng văn bản đầy đủ đến toàn thể Hội đồng sư phạm và tất cả phụ huynh học sinh tất cả các khoản thu. Các khoản thu và các khoản đóng góp tự nguyện, tự thỏa thuận phải được phân biệt rõ theo quy định. Các khoản thu thỏa thuận phải được sự đồng thuận trên 2/3 số phụ huynh các lớp trước khi thông qua thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ được thu các khoản thu theo quy định, phải đảm bảo nguyên tắc: thu đúng nội dung, định mức theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Các khoản thu phải được lập dự toán chi tiết, thông qua hội đồng trường và có sự thống nhất của ban giám hiệu trường trước khi ban hành.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục không được gộp các khoản thu và đóng góp tập trung vào đầu năm học nhằm giảm bớt khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Ngoài các khoản thu theo quy định và các khoản đóng góp thỏa thuận, tự nguyện đã được hướng dẫn, các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được tự ý đặt ra thêm những khoản thu từ phụ huynh học sinh dưới bất cứ hình thức nào khác.

Đối với các khoản thu phục vụ học sinh bán trú như: tiền ăn học sinh bán trú; tiền thuê người nấu ăn, phục vụ ăn và tiền trực trưa; tiền mua sắm vật dụng phục vụ cho việc ăn, nghỉ của học sinh…, mức thu sẽ căn cứ vào cơ sở vật chất và điều kiện của từng trường.

Ban Giám hiệu trường thỏa thuận thống nhất bằng văn bản với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường theo nguyên tắc tự nguyện, có tham khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc thu đủ để bù đắp chi phí, phù hợp với mức sống của từng địa phương.

Đối với các khoản thu khác như: quần áo đồng phục, phù hiệu, quần áo thể dục…, các cơ sở giáo dục công lập phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn và có sự thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường theo nguyên tắc tự nguyện. Các cơ sở giáo dục không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh, phụ huynh đóng góp với danh nghĩa đóng góp tự nguyện...

Hồng Hiếu (TTXVN)
Yêu cầu hoàn trả toàn bộ các khoản thu nếu học sinh rút hồ sơ
Yêu cầu hoàn trả toàn bộ các khoản thu nếu học sinh rút hồ sơ

Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh phải tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ, hoàn trả toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN