Định hướng đánh giá năng lực chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng về hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 – 2020. Trong đó, Bộ nhấn mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT và nhà trường tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, đảm bảo sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia.  

  

Chú thích ảnh
Các địa phương cũng chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa để phục vụ kiểm tra đánh gía thường xuyên. Ảnh: TTXVN.   

Địa phương cũng phải chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên cho các môn học ở cấp THPT.  

Việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2019 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông, đảm bảo kết quả đánh giá trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Những đánh giá này là cơ sở cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh các quy trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông; làm cơ sở tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần tự chủ tuyển sinh được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Để thực hiện, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi THPT quốc gia; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ GD&ĐT.  

Tăng cường quản lý nhà nước, vai trò thanh tra, giám sát; gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của UBND, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và Sở GD&ĐT đối với các hội đồng thi; thực hiện tốt công tác phối hợp chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương. Đặc biệt, tổ chức tốt công tác lựa chọn nhân sự cho Kỳ thi THPT quốc gia, tăng cường quán triệt quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; nâng cao chất lượng công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi. Chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát.

Các Sở GD&ĐT cần chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia  năm 2020; xây dựng các phương án dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

 

Lê Vân/ Báo Tin tức
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 giữ ổn định như năm 2019
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 giữ ổn định như năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020, với các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm kiểm định chất lượng giáo dục và công tác quản lý văn bằng chứng chỉ.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN