Đại học đầu tiên cấm mua bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 12160/QĐ-ĐHBK về việc ban hành quy định liêm chính học thuật đối với toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, người học với 11 yêu cầu phải tuân thủ.

Chú thích ảnh
Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đưa ra quy định chặt chẽ, cấm mua bán bài khóa khoa học dưới mọi hình thức. Ảnh: HUST

Trong đó, yêu cầu thứ 9 nêu: "không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức". Quy định cũng nêu rõ cán bộ thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội phải ghi tên đơn vị là Đại học Bách khoa Hà Nội trong công bố khoa học, không được ghi tên đơn vị là tổ chức, đơn vị khác.

Đối với cán bộ đang là học viên cao học, nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên sau tiến sỹ tại các cơ sở giáo dục đào tạo khác trong nước và quốc tế thì có thể ghi tên đồng thời tại Đại học Bách khoa Hà Nội cùng cơ sở giáo dục đào tạo đang theo học, nghiên cứu.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh của Đại học có thể ghi tên đơn vị đồng thời Đại học Bách khoa Hà Nội và đơn vị công tác của bản thân.

Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đưa ra quy định này trong bối cảnh trong thời gian qua, việc mua bán bài báo khoa học, việc các giảng viên ở cơ sở đại học này ghi tên cơ sở giáo dục đại học khác trên các bài báo khoa học công bố quốc tế gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu về vấn đề liêm chính học thuật.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, người học, các đơn vị thuộc và trực thuộc tôn trọng ý tưởng của người khác; không sao chép, biến ý tưởng của người khác thành ý tưởng, đề xuất của mình.

Các cán bộ, giảng viên phải tuân thủ nguyên tắc trong tuyển chọn, giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và quy định của Đại học Bách khoa Hà Nội; không sử dụng đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được phê duyệt ở nơi này để tham gia tuyển chọn, nhận tài trợ ở nơi khác.

Những người liên quan không sử dụng quyền lực, mối quan hệ hay vật chất để tác động vào việc tuyển chọn, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh; hoặc tác động nhằm có lợi cho mình hay người khác trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học không đúng với quy định quản lý và thông lệ khoa học.

Các tác giả không bịa đặt, ngụy tạo đối tượng nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, hồ sơ - lý lịch khoa học; tôn trọng bản quyền, quyền tác giả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ; thực hiện trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo chính xác, rõ ràng, minh bạch; tuân thủ triệt để tỷ lệ được phép trích dẫn tối đa theo từng đề tài, nhiệm vụ, lĩnh vực theo quy định.

Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập hội đồng tư vấn liêm chính khoa học, có chức năng tư vấn cho Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trong thẩm định, đánh giá mức độ vi phạm về liêm chính học thuật. Hội đồng tư vấn liêm chính khoa học do Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập theo đề nghị của Trưởng các ban Ban Tổ chức - Nhân sự, Khoa học - Công nghệ, Đào tạo.

Về xử lý hành vi vi phạm liêm chính học thuật, quyết định số 12160/QĐ-ĐHBK nêu rõ trình tự: Sau khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm liêm chính học thuật, đơn vị tiếp nhận thông tin cần thu thập hồ sơ, đánh giá sơ bộ, làm việc với cá nhân có liên quan, lập Biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo với Giám đốc đại học.

Tùy theo mức độ vụ việc và hồ sơ minh chứng, Giám đốc đại học chỉ đạo việc lấy ý kiến của Hội đồng hoặc giao cho Ban Khoa học - Công nghệ với hành vi có dấu hiệu vi phạm liên quan hoạt động nghiên cứu khoa học, Ban Đào tạo với hành vi có dấu hiệu vi phạm liên quan hoạt động đào tạo đề xuất phương án xử lý. Căn cứ báo cáo, hồ sơ vụ việc, ý kiến tham mưu, đề xuất của Ban chức năng, Giám đốc đại học ban hành quyết định xử lý vụ việc, xử lý cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định.

LV/Báo Tin tức
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, liêm chính khoa học, đào tạo nguồn nhân lực
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, liêm chính khoa học, đào tạo nguồn nhân lực

Năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai thực hiện tốt các dự án, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Nhiều kết quả nghiên cứu được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ khoa học vật liệu, hóa học hợp chất thiên nhiên...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN