Việc thành lập Ủy ban bầu cử cấp quận, huyện, xã, phường được thực hiện như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thuộc trung ương; Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn được thành lập như thế nào?  

Về vấn đề này, báo Tin tức xin thông tin như sau:

Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thuộc trung ương; Ủy ban bầu cử cấp xã, phường, thị trấn được thành lập để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tương ứng trên địa bàn.

Ủy ban bầu cử ở cấp huyện có từ 11 đến 15 thành viên; Ủy ban bầu cử ở cấp xã có từ 9 đến 11 thành viên.

Thành viên Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, cấp xã gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Danh sách Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

V.T/Báo Tin tức
Trình tự giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử
Trình tự giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Bạn đọc hỏi: Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN