Dòng sự kiện:

40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc