Tiếp tục là bạn đồng hành với người dân

Sau khi báo Tin tức Cuối tuần số 39 đăng tải chuyên đề “Kênh thông tin hiệu quả về ba vùng chiến lược”, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả ghi nhận về hiệu quả thông tin mà báo Tin Tức đã tuyên truyền về ba vùng: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Ông Vi Hữu Bình, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn:Cầu nối của nhân dân

Báo Tin Tức đã tạo cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số thông qua việc phản ánh đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Báo Tin tức Cuối tuần đã chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào một cách ngắn gọn, dễ hiểu và sinh động. Nội dung và hình thức ngày càng sát với đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng… của từng dân tộc, góp phần phản bác lại những luận điệu xuyên tạc và chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. 

Việc đọc báo, theo dõi tin tức, học tập kiến thức đã dần trở thành thói quen của rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Thông qua báo Tin Tức và công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã học tập, áp dụng làm theo các mô hình sản xuất điển hình tiên tiến, áp dụng vào trông trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nghề rừng… nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Nhiều vùng quê thôn bản noi gương và học tập theo báo Tin Tức, giáo dục con cháu giữ gìn thuần phong mỹ tục, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm tốt công tác vận động quần chúng và công tác hòa giải ở cơ sở, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết dân tộc. 

Được Nhà nước cấp phát báo Tin Tức đến đồn biên phòng, các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới, đồng bào các dân tộc rất mừng. Mặc dù các đối tượng thụ hưởng báo chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhưng việc cấp phát báo rất kịp thời đến với đồng bào; không bị thất thoát, được chính quyền đánh giá cao. Những bài viết ngắn gọn, súc tích, nhiều hình ảnh đẹp đã giúp cho đồng bào dễ nhớ, dễ hiểu và làm theo báo. Thông qua báo Tin tức đã góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết các dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Ông Y Ring Adrơng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk:Thông tin góp phần đổi thay cuộc sống

Báo chí có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Do vậy, việc nâng cao chất lượng và cấp phát báo Tin tức Cuối tuần miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là hết sức cần thiết. Thông qua sự phối hợp thông tin giữa TTXVN với ba Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, chất lượng thông tin của TTXVN tốt lên rất nhiều, đây là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, giúp cho bà con dân tộc thiểu số hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự mình vươn lên xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống…

Cùng với báo chí cả nước, TTXVN nói chung, báo Tin tức nói riêng đã có nhiều cố gắng, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời những vấn đề, sự kiện lớn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, báo Tin tức đã góp phần vào việc chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời bài trừ mê tín, dị đoan, các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Tôi mong muốn báo Tin tức tiếp tục là bạn đồng hành cùng với các cấp, các ngành, đưa thông tin sát thực tế, hiệu quả trong mọi lĩnh vực đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Tống Lâm Vuông, Trưởng phòng Dân tộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh:Đọc báo để nâng cao kiến thức 

Châu Thành là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với trên 47.500 người, chiếm 34,32% dân số toàn huyện. Trên địa bàn huyện có 16 ngôi chùa Phật giáo Nam tông với gần 600 vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, A cha, sư sãi tu học. Thời gian qua, nhiều ấp, xã, chùa Khmer của huyện Châu Thành đã được cấp báo Tin tức miễn phí. Đây là “món ăn tinh thần” rất quí đối với những vị sư sãi. 

Bản thân tôi khi xem và đọc báo Tin tức thấy rằng nội dung phong phú trên nhiều lĩnh vực. Báo có các chuyên mục đưa tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật… Đây là những nội dung giúp ích được nhiều cán bộ là người dân tộc Khmer đang công tác đón đọc để nâng cao kiến thức thực hiện tốt hơn chức trách của mình. Đối với các vị sư sãi, đồng bào Khmer có thêm một kênh thông tin để tìm hiểu về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; hiểu thêm nhiều về văn hóa tốt đẹp của các dân tộc anh em trên cả nước. Điểm nổi bật trên báo Tin tức Cuối tuần trong thời gian qua là đã giới thiệu về những tấm gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số; những mô hình, cách làm ăn hiệu quả để cán bộ xem đó để tuyên truyền đến người dân. Nhờ đó mà đồng bào dân tộc Khmer đã học tập làm theo. Nhiều gia đình người Khmer đã biết áp dụng những mô hình của báo giới thiệu, làm ăn có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp.
Viết Tôn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN