Nên thay đổi cơ cấu cây trồng, tiết kiệm nước

Các cây công nghiệp đang sản xuất trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Nguyên như: Tiêu, điều, cà phê, cao su… đã được áp dụng những biện pháp kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, cách tưới và công cụ tưới hiệu quả. Ngay cả hệ thống công trình cũng có thể xây dựng các hồ chứa, biến hệ thống kênh mở thành hệ thống ống vận chuyển nước.