Giữ 'hồn' lễ hội chọi trâu

Sự cố trâu chọi húc chết chủ trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn khiến dư luận một lần nữa lại đặt câu hỏi về việc loại bỏ các yếu tố mang tính bạo lực, không phù hợp trong lễ hội hiện nay.