TP Thuận An (Bình Dương): Nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả

Xác định mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội là một trong nhiệm vụ trọng tâm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Thuận An đã luôn bám sát sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương tập trung huy động được nguồn lực tài chính lớn và tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Phòng giao dịch TP Thuận An ký kết hợp đồng tín dụng với khách hàng vay vốn chính sách để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 30/4/2022, tổng nguồn vốn của NHCSXH Thuận An đạt 770 tỷ đồng, tăng 139 tỷ đồng so với năm 2021, trong đó riêng nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương là 284,91 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn (vốn ngân sách tỉnh 249,29 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố 35,62 tỷ đồng).

Trong 4 tháng qua, đơn vị đã giải ngân cho vay được 1.024 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền 171,4 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 746 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch giao cả năm.
Cũng trong thời gian qua, phòng giao dịch NHCSXH Thuận An còn phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể, đạt 491,4 tỷ đồng với 9.000 hộ vay còn dư nợ. Thời gian tới, NHCSXH thành phố tiếp tục tuyên truyền, triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, nhất là quản lý hộ vay và hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Chú thích ảnh
Phòng giao dịch TP Thuận An luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn chính sách đúng quy định.
Nguyễn Trương Bảo Khánh
Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Dương: Hành trình giúp dân giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Dương: Hành trình giúp dân giảm nghèo bền vững

Tháng tư này, về Bình Dương, sức sống mới như bừng lên sau thời gian chống dịch COVID-19 từ những thành phố trẻ Dĩ An, Thuận An cho đến vùng chiến khu xưa Bầu Bàng, Tân Uyên, Dầu Tiếng… Miền đất đỏ rộng 2.700 km2 này còn là 1 trong 6 địa phương của cả nước có chuẩn nghèo về thu nhập cao hơn chuẩn nghèo quốc gia (gấp 1,7 lần).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN