TikTok cải tiến mới Trung tâm Minh bạch trực tuyến

Ngày 6/12, TikTok chính thức công bố những cập nhật mới nhất của Trung tâm Minh bạch trực tuyến. Trung tâm sẽ lưu trữ tất cả các Báo cáo Minh bạch của TikTok từ năm 2019 cũng như Báo cáo Yêu cầu Xoá nội dung của quý 1 năm 2021 được chính thức công bố hôm nay.

Chú thích ảnh

Báo cáo Minh bạch của TikTok đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng và đảm bảo tính minh bạch của nền tảng.

Kể từ năm 2019, TikTok đã bắt đầu công bố các Báo cáo Minh bạch và không ngừng cải tiến các báo cáo với số liệu mới, khai thác dữ liệu sâu hơn cùng hướng tiếp cận tiên phong trong ngành, chẳng hạn như số lượng tài khoản bị xóa vì nghi ngờ dưới độ tuổi quy định hay số lượng quảng cáo bị từ chối do không đáp ứng tiêu chuẩn của TikTok.

Báo cáo Minh bạch của TikTok bao gồm: 

Báo cáo Thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng cung cấp thông tin chi tiết về những hoạt động TikTok đang thực hiện để bảo đảm việc thực thi tiêu chuẩn cộng đồng và các điều khoản dịch vụ.

Báo cáo Yêu cầu cung cấp thông tin công bố dữ liệu hai năm một lần về các yêu cầu pháp lý trong việc cung cấp thông tin người dùng của Chính phủ và các cơ quan hành pháp, cũng như những phản hồi từ TikTok. 

Báo cáo Yêu cầu xóa của Chính phủ nêu chi tiết về các yêu cầu xóa hoặc hạn chế nội dung của Chính phủ mà TikTok nhận được mỗi hai năm và phản hồi của TikTok.

Báo cáo Yêu cầu xoá do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nêu rõ số lượng thông báo yêu cầu gỡ bỏ các nội dung vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ và cách xử lý của TikTok trong mỗi hai năm một lần.

TikTok chính thức phát động chiến dịch #GivingSzn
TikTok chính thức phát động chiến dịch #GivingSzn

Nhằm tiếp tục tôn vinh thiện chí và lòng hảo tâm trên toàn thế giới, ngày 30/11/2021- ngày Giving Tuesday (Ngày thứ ba trao tặng), TikTok chính thức phát động chiến dịch #GivingSzn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN