Đại hội bất thường Tường An

Ngày 26/2, Công ty CP Dầu thực vật Tường An (TAC) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 để thông qua các tờ trình với nội dung quan trọng.

Chú thích ảnh

Các tờ trình được thông qua bao gồm: báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020; phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2021; bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022; giao dịch, mua bán giữa công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn.

Trong  năm 2020, Tường An đã có sự tăng trưởng ấn tượng khi đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay khi doanh thu thuần năm 2020 của Tường An đạt 5.247 tỷ, tăng 26,6 % so với năm 2019, lợi nhuận gộp tương ứng đạt 762 tỷ đồng, tăng 15 % so với năm 2019.

Tập đoàn KIDO đạt doanh thu thuần 8.322 tỷ đồng trong năm 2020
Tập đoàn KIDO đạt doanh thu thuần 8.322 tỷ đồng trong năm 2020

Năm 2020, Tập đoàn KIDO đạt 8.322 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2020, hoàn thành 101,1% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 418 tỷ đồng, tăng 47,4% so với năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN