PVN tái cơ cấu toàn diện từ nay đến năm 2025

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ thoái vốn mạnh tại tất cả các Tổng công ty, Công ty thành viên, trong đó chỉ nắm giữ khoảng 50% vốn điều lệ tại 3 đơn vị, số còn lại sẽ thoái vốn dưới 50% hoặc thoái hết.

Giàn nén khí trung tâm mỏ Bạch Hổ (Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đây là nội dung đề án Tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017 - 2025 vừa được PVN gửi Bộ Công Thương.

Theo PVN, Tập đoàn đang nỗ lực tái cơ cấu theo hướng minh bạch, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn này, PVN tập trung phát triển mạnh mối liên kết hữu cơ, tương hỗ chuỗi giá trị thăm dò khai thác dầu khí - khí - chế biến dầu khí để phát huy tối đa thế mạnh, lợi thế của ngành, gia tăng sức cạnh tranh ở trong nước và tham gia đầu tư ở nước ngoài.

PVN tiếp tục triển khai thoái vốn sớm nhất có thể khỏi các lĩnh vực dịch vụ (trước và sau năm 2020) và lĩnh vực điện (trước và sau năm 2025) sau khi hoàn thành công tác xây dựng các nhà máy điện than theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lấy tiêu chí hiệu quả làm nòng cốt, loại bỏ cạnh tranh nội bộ, tăng khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước, khu vực và quốc tế, PVN sẽ tái phân bổ, tối ưu hóa các nguồn lực giữa các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) thông qua cổ phần hóa, thoái vốn, mua bán sáp nhập, đầu tư mới theo cơ chế thị tường. Ngoài ra, tổ chức lại công tác điều hành SXKD, giảm đầu mối phụ thuộc, điều hành mục tiêu, tăng cường chủ động, sáng tạo trong SXKD, hỗ trợ lẫn nhau phát triển đồng bộ chuỗi giá trị dầu khí, đảm bảo phát triển bền vững; đồng thời hoàn thiện hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Theo lộ trình cụ thể, đến năm 2020, PVN sẽ tiếp tục duy trì 5 lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Tìm kiếm - thăm dò - khai thác, khí, chế biến dầu khí, điện và dịch vụ dầu khí.

Đến năm 2025, PVN thu gọn và tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Thăm dò - khai thác, khí, chế biến dầu khí, điện và sau năm 2025 chỉ tập trung vào 3 lĩnh vực chính trong liên kết hữu cơ gồm: Thăm dò - khai thác, khí và chế biến dầu khí.

Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu tại PVN và các đơn vị thành viên được chia thành 3 giai đoạn: 2017 - 2020; 2021 - 2025; giai đoạn sau năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, PVN sẽ hoàn thành cổ phần hóa 3 đơn vị BSR, PVP và PVOIL; chuẩn bị điều kiện để cổ phần hóa PVEP sớm nhất có thể sau năm 2020 nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho phía Việt Nam; sắp xếp hợp nhất PVU, VPI thành Học viện Dầu khí, dự kiến vào năm 2020.

PVN cũng thực hiện thoái vốn tại các đơn vị, lành mạnh hóa cơ cấu tài chính tại các đơn vị/dự án thua lỗ. Cùng đó, thực hiện tái cơ cấu, đổi mới mô hình tổ chức bộ máy quản lý điều hành Công ty mẹ PVN theo hướng gọn nhẹ, năng động, chuyên nghiệp và phù hợp với mô hình công ty dầu khí quốc gia tiên tiến.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, PVN tiếp tục cổ phần hóa, thoái vốn với mục tiêu đến năm 2025 sẽ chỉ duy trì nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 3 đơn vị là PVEP, Vietsovpetro và PV GAS. Nắm dưới 50% vốn điều lệ tại 12 đơn vị như: BSR (43%), PVFCCo, PVCFC, PV Power và PV Trans (36%), PTSC và PVD (dưới 30%), PV OIL (35,1%).

PVN sẽ thoái hết vốn tại Công ty Tàu thủy Dung Quất (DQS), Petro Camranh; duy trì mô hình tổ chức SXKD Công ty mẹ - con, trong đó Công ty mẹ PVN (doanh nghiệp cấp I) sẽ duy trì 100% vốn Nhà nước; thành lập pháp nhân mới để quản lý vận hành các dự án đầu tư hoàn thành và sẽ thực hiện cổ phẩn hóa/thoái vốn khi đủ điểu kiện cần thiết.

PVN cho biết, tùy thuộc vào tình hình và khả năng phát triển thị trường dầu khí trong nước, quốc tế cũng như năng lực tài chính, khả năng phát triển của PVN/các đơn vị thành viên, PVN sẽ tiếp tục đánh giá và có phương án tái cơ cấu giai đoạn sau 2025 và tầm nhìn đến 2035 với định hướng xây dựng PVN tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong thành phần kinh tế Nhà nước và nền kinh tế quốc dân trong lĩnh vực năng lượng, tạo nên tảng và dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng phát triển theo chuỗi giá trị dầu khí.

Tập đoàn sẽ chuyển dịch dần cơ cấu đầu tư sản xuất, chế tạo, lắp đặt hệ thống năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên cơ sở hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch; cơ cấu tài chính vững chắc; bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nguồn lực được tối ưu hóa theo cơ chế thị trường.

Theo PVN, việc tái cơ cấu này là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1182/TTg-ĐMDN ngày 11/8/2017 về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thuộc PVN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020; Công văn số 1681/BCT-TC ngày 5/3/2018 của Bộ Công Thương về việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp của PVN giai đoạn 2018 - 2020.

Đề án này cũng căn cứ vào Nghị quyết 41/NQ-TW ngày 23/7/2015 về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Anh Nguyễn (TTXVN)
PVN đối mặt với sức ép giảm giá dịch vụ dầu khí
PVN đối mặt với sức ép giảm giá dịch vụ dầu khí

Việc tìm ra các giải pháp để ngành dịch vụ dầu khí có thể giữ vững thị phần trước sức ép cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ nước ngoài tiếp tục là yêu cầu sống còn với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN