Đổi mới công tác Đảng để phát triển doanh nghiệp Hà Giang

Ông Hoàng Quốc Đạt Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Giang

Từ nhận thức đúng “Phát triển kinh tế là nhiện vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, ngay từ đầu Đại hội I (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành Trung ương, các cấp, ngành của địa phương, vượt lên khó khăn, thách thức của suy thoái kinh tế thế giới, trong nước, từng bước khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực và thu hút đầu tư để lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Hoạt động kinh doanh từng bước có hiệu quả, thu được những thành tựu đáng kể; bảo đảm đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời cũng là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh và các đại biểu thăm quan Trạm điện 110kV - Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).
Ảnh: Minh Tâm - TTXVN


Nhiệm kỳ qua, hoạt động của 80% doanh nghiệp ở Hà Giang sản xuất kinh doanh (SXKD) có lãi, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Doanh nghiệp cổ phần có cổ tức đạt tối thiểu bằng lãi suất ngân hàng tại thời điểm tính đạt 100%. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.200 tỷ đồng. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước đạt trên 820 tỷ đồng, vượt 64% so Nghị quyết. Thu nhập bình quân người lao động đạt 6,1 triệu đồng người/ tháng, vượt 22%. Tổng doanh thu đạt 17.853 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 2.600 người lao động; tỷ lệ lao động thường xuyên trong các doanh nghiệp được đào tạo đạt 100% chỉ tiêu; 100% doanh nghiệp tuân thủ các quy định bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Các doanh nghiệp nộp bảo hiểm cho người lao động được trên 160 tỷ đồng; đồng thời ủng hộ người nghèo, các chương trình từ thiện được trên 38 tỷ đồng; hỗ trợ xã khó khăn và xây dựng nông thôn mới trên 142 tỷ đồng…

Có được những thành tựu trên là do Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng - yếu tố quyết định để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tích cực đổi mới lề lối làm việc, phương pháp truyền đạt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động… Các cấp ủy chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, chú trọng đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tăng cường liên doanh, liên kết, đa dạng hóa ngành nghề, khai thác mọi nguồn lực để tổ chức SXKD có hiệu quả. Đảng bộ triển khai thực hiện tốt Đề án 06 của Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị , tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân tỉnh Hà Giang trong tình hình mới”.

Gắn thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện 8 lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011- 2015” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay Đảng bộ Khối có 57 tổ chức cơ sở Đảng, tăng 4 tổ chức so với năm 2010 và tổng số đảng viên lên 1.400 đồng chí, tăng 100 đảng viên so đầu nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên được các cấp ủy lãnh đạo, quan tâm, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Giang có cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Cơ chế, chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta tiếp tục được hoàn thiện. Đặc biệt là sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tái cấu trúc nền kinh tế, sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp… đang là cơ hội đồng thời cũng là thách thức. Với chủ đề Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng qua hệ lao động hài hòa, phát huy dân chủ, đoàn kết, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển bền vững”. Và khẩu hiệu hành động là: “Tất cả vì sự phát triển của Doanh nghiệp”, Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015 -2020 Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đề ra mục tiêu gồm: 5 đột phá, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhiệm vụ và giải pháp.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Hàng năm 95% trở lên các doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD. Hết nhiệm kỳ 100% doanh nghiệp trong khối bảo toàn vốn; 90% trở lên các doanh nghiệp SXKD có lãi. Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 8,5% trở lên. 100% doanh nghiệp nộp đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp theo quy định của pháp luật. Hàng năm 100% doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ, kịp thời tiền lương, đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thu nhập bình quân người lao động trong nhiệm kỳ đạt từ 7 triệu đồng trở lên/người/tháng. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ kết nạp từ 300 đảng viên mới, phát triển mới 10 tổ chức cơ sở Đảng, 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và sáng tạo, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Giang quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hoàng Quốc Đạt (Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Giang)

Thị trường - Tài chính

Hội nhập

Tư vấn tiêu dùng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản