Agribank Thanh Hóa phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Năm 2017, Agribank Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Năm 2017 là năm đầu tiên triển khai thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01,02 giữa Agribank và Trung ương Hội nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trên cơ sở kinh nghiệm của việc thực hiện Nghị quyết liên tịch trước đó, ba ngành đã tập trung nhiều biện pháp chỉ đạo tích cực, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu định hướng đề ra về cả số lượng và chất lượng.

Ông Tiết Văn Thành –Thành viên HĐTV – Tổng Giám đốc Agribank (người mặc áo trắng) kiểm tra xe ngân hàng lưu động phục vụ bà con nông dân tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá.

Đến 31/12/2017, Agribank Thanh Hóa có tổng dư nợ đạt 9.709 tỷ đồng với 167.804 hộ còn dư nợ. Trong đó, dư nợ tổ vay vốn hội nông dân là 6.064 tỷ đồng, với 106.110 tổ viên còn dư nợ; dư nợ tổ vay vốn Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đạt 3.645 tỷ đồng, với 61.694 tổ viên còn dư nợ. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu là 0,02% trên tổng dư nợ; Chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn được củng cố và nâng cao, số tổ xếp loại A chiếm tỷ lệ 98%; tỷ lệ tổ đạt 7 yêu cầu của phương án 03/PA-LN chiếm tỷ lệ 21,7%.


Trong năm, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp cũng đã phối hợp tổ chức được 2.023 lớp tập huấn chuyển giao kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, quản lý vốn vay… cho 142.383 lượt hội viên. Qua đó kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân, phụ nữ đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.


Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Thìn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tôi đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp thực hiện thỏa thuận liên ngành 01, 02 giữa Agribank Thanh Hóa, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh trong năm qua. Tỉnh đề nghị thời gian tới, ba ngành cần tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương để cho vay sát, đúng thực tế. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tin dụng mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn đến hội viên vay vốn. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận liên ngành cũng như hoạt động của các tổ vay vốn. Hướng dẫn người dân xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn được cung ứng kịp thời và phát huy hiệu quả tốt nhất”.


Lãnh đạo Agribank Thanh Hóa cho biết năm 2018, Agribank Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo thỏa thuận liên ngành 01, 02. Mục tiêu phấn đấu tăng trưởng dư nợ 10% so với năm 2017, có từ 95% số tổ vay vốn xếp loại A trở lên.


Đăng Giới/Báo Tin tức
Agribank là Nhà tài trợ đồng Festival Huế 2018
Agribank là Nhà tài trợ đồng Festival Huế 2018

Festival Huế 2018 năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 27/4- 2/5/2018, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) sẽ là nhà tài trợ Đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN