Yên Bái: Khen thưởng 138 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Ngày 8/3, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Chú thích ảnh
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 được khen thưởng. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, nêu ý kiến về một số nội dung như: Phát huy vai trò chủ thể của hệ thống chính trị và người dân trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới; phương pháp, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế hộ gia đình; giữ gìn, phát triển, quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng…

Phát động phong trào thi đua tỉnh Yên Bái năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định: Với chủ đề "Quyết liệt triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các Nghị quyết, Chương trình hành động, các đề án, chính sách và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua do Chính phủ và UBND tỉnh phát động; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, thu hút các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 51 của Tỉnh uỷ Yên Bái về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030…

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo 17 khối thi đua trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước năm 2023. 

Dịp này, lãnh đạo 17 khối thi đua trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước năm 2023 của UBND tỉnh; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái đã công bố các quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, gồm: Trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho 3 tập thể và 7 cá nhân; danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 3 cá nhân; tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 24 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 38 tập thể; Danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Yên Bái cho 14 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2022, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 công dân tiêu biểu năm 2022.

Năm 2022, hưởng ứng các Phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động; các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đổi mới sáng tạo và đóng góp thiết thực, hiệu quả trên từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và đời sống. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, với tốc độ tăng GRDP đạt 8,62%, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đạt kết quả quan trọng.

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Chỉ số hạnh phúc của người dân được cải thiện rõ rệt. Công tác khen thưởng đã thực chất hơn, chú trọng tới khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua...

Chú thích ảnh
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 được khen thưởng. 

Với những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, những năm vừa qua, nhiều tập thể và cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương vinh dự được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng vì những cống hiến, đóng góp và đạt nhiều thành tích xuất sắc đạt được qua các phong trào thi đua.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 47/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN