Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Ngày 17/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Chú thích ảnh
Tuyên dương tập thể, cá nhân có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và nhiều điển hình tiên tiến. 

Bình Phước là tỉnh nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, cầu nối của vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và Campuchia. Tỉnh có tuyến biên giới dài hơn 258 km, 4 cặp cửa khẩu, một lối mở và một số đường mòn qua lại biên giới. Khu vực biên giới gồm 15 xã, thuộc 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập.

Trong giai đoạn vừa qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc cùng các sở, ban, ngành, lực lượng tăng cường các hoạt động hướng về biên giới, giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh; vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm có nhiều hoạt động hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ biên giới.

Tỉnh phát huy hiệu quả các tập thể, gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới với phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống”; đồng thời phát huy tốt vai trò của lực lượng nòng cốt, lực lượng tin cậy, đội ngũ cốt cán, chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín, già làng, trưởng thôn trong vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới.

Đến nay, tỉnh có 33 tập thể, 208 gia đình ký kết thực hiện phong trào bảo vệ đường biên giới, 196 mốc quốc giới và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Ngày hội Biên phòng toàn dân", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng"… được triển khai phù hợp với khả năng, nguồn lực của từng cơ quan, đơn vị; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho rằng, những năm qua, Bình Phước đã quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều nội dung, hình thức sáng tạo và hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên biên giới. Đời sống của nhân dân nói chung, khu vực biên giới nói riêng có những bước phát triển đáng kể. Bình Phước là địa phương được chọn làm đơn vị điểm triển khai các dự án “Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” và “Khu dân cư liền kề” các đồn, trạm Biên phòng.

Với những kết quả đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới.

Các đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là ở khu vực biên giới để vận động, huy động toàn dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, để “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”. Cùng với đó, phát huy tốt chức năng quản lý nhà nước về biên giới; xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới, tạo tiềm lực, nền tảng xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chú thích ảnh
Tuyên dương tập thể, cá nhân có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và nhiều điển hình tiên tiến. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành quan tâm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, nhất là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là 3 huyện, 15 xã biên giới và lực lượng vũ trang phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ; làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Biên phòng toàn dân. Các đơn vị, tiếp tục phát triển phong trào thi đua mỗi một người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể là một tuyên truyền viên tích cực để triển khai hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ và các phong trào; đồng thời đẩy mạnh các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo… ; phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín để góp phần truyền tải thông tin, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp này, 32 tập thể, 55 cá nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước khen thưởng.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)
Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc vùng biên cương Tây Bắc
Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc vùng biên cương Tây Bắc

Đóng chân trên địa bàn Tây Bắc - vùng trọng điểm, chiến lược quốc gia về an ninh quốc phòng, bằng những việc làm cụ thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới ngày càng gắn bó bền chặt, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN