Tây Ninh: Thông qua 5 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 31/3, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 7. 

Cụ thể là các nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đối với Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài, chấp nhận cho gia hạn dự án đến ngày 30/6/2023 để đảm bảo thời gian triển khai thi công hoàn thành khối lượng còn lại. Nguyên nhân chậm trễ của dự án được xác định phần lớn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 kéo dài và một số hộ dân không phối hợp trong công tác đấu nối đường ống thu gom nước thải.

Hiện nay, Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài đã hoàn thành đưa vào sử dụng 4/6 tiểu dự án, gồm: Cơ sở phân loại rác thải đô thị Mộc Bài đã hoàn thành năm 2018; Hệ thống giao thông đô thị Mộc Bài hoàn thành vào tháng 6/2022; Đường An Thạnh - Phước Chỉ hoàn thành vào tháng 6/2022; Hệ thống cấp nước đô thị Mộc Bài hoàn thành vào cuối năm 2022. Bên cạnh đó, đang vận hành thử nghiệm Tiểu dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Mộc Bài (thi công hoàn thành vào tháng 6/2022). Tiểu dự án Hệ thống thu gom nước thải thị trấn Bến Cầu đang thi công đạt 70% khối lượng công trình, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2023.

Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài là loại dự án thuộc nhóm B, có tổng vốn đầu tư trên 945 tỷ đồng (tương đương trên 46 triệu USD), từ nguồn vốn vay ADB gần 828 tỷ đồng, viện trợ không hoàn lại của UFPT trên 10 tỷ đồng và vốn đối ứng của Nhà nước trên 107 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2017 đến tháng 6/2022.

Chú thích ảnh
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7. 

Đối với Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tổng mức vốn sau khi điều chỉnh là trên 19.893 tỷ đồng (tăng hơn 35 tỷ đồng so với Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh). Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh gần 15.382 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện trên 4.511 tỷ đồng.

Để Nghị quyết sớm được triển khai, đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, cần lưu ý đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2023 và khẩn trương chuẩn bị triển khai thực hiện các dự án trong danh mục vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ. Tích cực làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư theo chủ trương của Tỉnh ủy Tây Ninh; trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc đầu tư các dự án trọng điểm theo thẩm quyền; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác các công trình, dự án đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được thông qua; tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)
Kiên Giang: HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng
Kiên Giang: HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng

Chiều 13/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa X triệu tập kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền và lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN