Sở TTTT đã công bố giao diện mới Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Ngày 13/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở, công bố  giao diện mới của Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội và triển khai nhiệm vụ năm 2015.


Sở TTTT ra mắt giao diện mới của Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội


Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngành TTTT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Sở TTTT cần cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ TTTTTP để chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành đồng bộ hệ thống văn bản quản lý ngành, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông tin và truyền thông. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các Quy hoạch phát triển ngành; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả các Chương trình, Đề án, Dự án trọng tâm của ngành, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước nhằm tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển trong lĩnh vực thông tin truyền thông.


Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu Sở tăng cường công tác quản lý báo chí – xuất bản. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh nhạy về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của thành phố; Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân, góp phần triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợiKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP giai đoạn 2010-2015; đồng thời tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII; tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô về các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô...


Cũng tại Lễ kỷ niệm, Sở TTTT đã công bố giao diện mới Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội (www.hanoi.gov.vn). Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở TTTT và Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội tập trung tổ chức vận hành và khai thác hiệu quả Cổng Giao tiếp điện tử mới, đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời những hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội. Tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH của Thủ đô và đất nước; đồng thời, tăng cường việc cập nhật dữ liệu, cung cấp các dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4; hỗ trợ tích cực cho việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, công dân...


XM

Hà Nội thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng
Hà Nội thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, mức thưởng Tết âm lịch năm 2015 cao nhất của doanh nghiệp trên địa bàn được thống kê là 85,6 triệu đồng/người. So với mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất của doanh nghiệp tại TP.HCM, mức thưởng này chỉ gần bằng khoảng 1/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN