Quy hoạch tỉnh Bình Dương được xây dựng bám sát Luật Quy hoạch và các Nghị quyết Trung ương

Ngày 7/6, UBND tỉnh Bình Dương thông tin, tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nội dung hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt về Quy hoạch tỉnh Bình Dương; trong đó, đáng chú ý tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 10%/năm.

Chú thích ảnh
Một góc đô thị đổi mới phát triển nhanh tại thành phố mới tỉnh Bình Dương (ảnh tư liệu).

Dự kiến, hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6 này.

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương Võ Anh Tuấn, Quy hoạch tỉnh Bình Dương được xây dựng tuân thủ Luật Quy hoạch năm 2017, đặc biệt bám sát Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hai nghị quyết trọng điểm này đã chỉ ra những định hướng lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới cho Bình Dương, đòi hỏi tỉnh đưa giải pháp vào quy hoạch nhằm tranh thủ lợi thế.

Nội dung Quy hoạch tỉnh đã được nghiên cứu công phu và nghiêm túc; phân tích và xây dựng dựa trên hệ thống thông tin, dữ liệu đầy đủ về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển, đảm bảo tính khả thi. Quy hoạch xây dựng chiến lược phát triển, kết nối hạ tầng đô thị, giao thông và hạ tầng xã hội với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm nắm bắt cơ hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030, Bình Dương cùng với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ trở thành vùng động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, thúc đẩy và lan tỏa phát triển với các địa phương trong vùng. Bình Dương sẽ trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; khu vực vững chắc về quốc phòng - an ninh và hợp tác, cạnh tranh quốc tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 dự kiến đạt khoảng 10%/năm.

Để đảm bảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có tính khả thi, thực thi hiệu quả sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đặt ra yêu cầu xác lập Chiến lược phát triển tích hợp trong công tác lập Quy hoạch tỉnh. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới và có sự khác biệt lớn giữa tỉnh Bình Dương với nhiều địa phương khác trong cả nước. 

Về chiến lược phát triển tích hợp cho quy hoạch, tỉnh đưa ra lộ trình phát triển bứt phá cho Bình Dương trong kỳ quy hoạch, dựa trên việc huy động và phát huy hiệu quả tổng thể các nguồn lực của tỉnh, từ nguồn lực tự nhiên (vị trí địa lý và tài nguyên nguyên thiên nhiên), nguồn lực kinh tế - xã hội, văn hóa, con người, thể chế... để hoàn thành mục tiêu vượt qua bẫy thu nhập trung bình với chỉ dấu quan trọng là tăng mức thu nhập bình quân đầu người từ 7.665 USD/người/năm, năm 2021 lên tối thiểu 12.000 USD/người/năm, trong lộ trình từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương sẽ trở thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc và sức cạnh tranh cao. Người dân sẽ có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; kinh tế phát triển bao trùm và hài hòa giữa các khu vực.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc khẳng định, Kỳ họp thứ 15 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra với 7 Nghị quyết quan trọng được thông qua; trong đó, nội dung hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 6/2024 thu hút sự quan tâm lớn của cử tri tỉnh nhà.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh sẽ tổ chức công bố Quy hoạch để tuyên truyền sâu rộng nội dung quy hoạch đến các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp, các ngành quán triệt và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo quy hoạch được triển khai hiệu quả, đồng bộ, tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững cho Bình Dương và cả khu vực.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Quy hoạch không gian biển quốc gia mang tầm nhìn chiến lược
Quy hoạch không gian biển quốc gia mang tầm nhìn chiến lược

Vùng biển nước ta được công nhận là vùng giàu tài nguyên thiên nhiên, có vị thế kinh tế, địa chính trị và quốc phòng, an ninh quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN