Quan tâm hơn nữa việc khen thưởng ở vùng sâu, vùng xa

Ngày 25/9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Hơn 300 đại biểu điển hình tiên tiến trong học tập, lao động của tỉnh Điện Biên về dự.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phan Tuấn Anh/ TTXVN

Khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn nêu rõ: Trong giai đoạn 2015-2020, thông qua các phong trào thi đua, tỉnh Điện Biên đã kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần cổ vũ, động viên kịp thời các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, phấn đầu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII đã đề ra và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Hiện toàn tỉnh có 32 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn ước đạt 19 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 48,14% (năm 2016) xuống còn 30,67% (năm 2020). Thông qua các phong trào thi đua, tinh thần đoàn kết đã được phát huy, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn nhấn mạnh: Để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 thành công hơn, toàn tỉnh cần tiếp tục tăng cường, quán triệt, nâng cao nhận thức cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chứ không phụ thuộc vào bộ máy chuyên trách làm công tác thi đua - khen thưởng.

Việc tổ chức các cuộc thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, tạo được sự đồng tâm hợp lực của các tầng lớp nhân dân. Các địa phương cần hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua nhân dịp các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, của tỉnh; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tạo động lực đưa các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát triển rộng khắp và trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân...

Chia sẻ niềm vui trước những thành quả đạt được của tỉnh Điện Biên trong các phong trào thi đua, Phó Trưởng ban Thi đua và Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đã nêu một số lưu ý trong phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đối với tỉnh Điện Biên. Theo đó, tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng trên cơ sở đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong phát động tổ chức thi đua khen thưởng. Điện Biên cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc khen thưởng tập thể nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, những cá nhân tiêu biểu cho đồng bào dân tộc thiểu số với cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở, đảm bảo tác dụng giáo dục, nêu gương và động viên hơn nữa trong phong trào thi đua...

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững”, tỉnh Điện Biên đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, tổng thu ngân sách địa phương đạt 14.000 tỷ đồng, đến năm 2025 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 280.000 tấn, GRDP bình quân giai đoạn khoảng 6,9%/ năm, GRDP bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/người/năm. Mỗi năm đào tạo nghề cho hơn 8.300 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 16% vào năm 2025. Tỉnh xác định du lịch là thế mạnh kinh tế, đón trên 5,4 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 620.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt trên 8.500 tỷ đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận và chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm vừa qua; đồng thời nêu bật những giải pháp trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025 như: Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội dung phong trào thi đua tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm của đơn vị, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Chú thích ảnh
Các tập thể và cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Tại Đại hội, 21 tập thể, cá nhân của tỉnh Điện Biên vinh dự được tặng Huân chương Lao động các hạng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. UBND tỉnh Điện Biên tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân.

Tuấn Anh- Xuân Tiến     (TTXVN)
 400 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục
400 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục

Sáng 23/9, Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII, diễn ra tại Hà Nội, đã vinh danh gần 400 cá nhân, tập thể xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN