Lực lượng dân quân tự vệ Lào Cai góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của đất nước.

Chú thích ảnh
Huấn luyện kỹ thuật tháo lắp súng tiểu liên cho lực lượng dân quân, tự vệ thành phố Lào Cai. Ảnh: baolaocai.vn

Từ đặc điểm trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã thường xuyên quan tâm chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với củng cố quốc phòng-an ninh, trong đó có công tác xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Đây là lực lượng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, từ khi Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã góp phần thay đổi nhận thức của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc tổ chức xây dựng, bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ. Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi) là hành lang pháp lý để quá trình xây dựng dân tự vệ ở cơ sở bảo đảm thuận lợi nhất và trên cơ sở đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Luật đã bám sát tình hình của từng địa phương và đơn vị, làm cơ sở cụ thể hóa các chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, phù hợp hơn trong tình hình mới.

Tỉnh Lào Cai đã từng bước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp đủ sức bảo đảm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phối hợp với các lực lượng như biên phòng, công an để giữ gìn an ninh chính trị tại cơ sở cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác. Lực lượng dân quân tự vệ không thoát ly sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương những vẫn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Sau hơn 1 năm triển khai Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi), tỉnh Lào Cai đã củng cố và kiện toàn 336 cơ sở dân quân tự vệ; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 22,4%, trong tự vệ đạt 49%.  

Đại Tá Nguyễn Văn Đô cho biết thêm, để ngăn chặn, giữ vững và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã tham mưu cho tỉnh ủy, tổ chức huy động lực lượng dân quân ở các xã biên giới phối hợp với lực lượng biên phòng cùng với hệ thống chính trị và chính quyền ở các thôn bản, các xã biên giới tuần tra kiểm soát nắm chắc tình hình các khu vực để ngăn chặn kịp thời các vi phạm về biên giới; phối hợp với lực lượng kiểm lâm và công an thực hiện giữ gìn an ninh trật tự tại thôn bản... Để đảm bảo cho lực lượng dân quân hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quán tiệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi) và các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức xây dựng, huấn luyện và đảm bảo chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ.

Anh Hoàng Vinh Quang, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực xã Bản Lầu, huyện Mường Khương chia sẻ, công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ luôn bảo đảm đúng thời gian và sát với tình hình thực tế. Lực lượng dân quân sau huấn luyện được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phối hợp chiến đấu, làm chủ các loại vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ được phân cấp theo kế hoạch và quy định.

Đối với lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất được huấn luyện tập trung do cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện huấn luyện. Đối với dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ tại chỗ do Ban Chỉ huy quân sự các xã huấn luyện, đồng thời có sự kiểm tra hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ quân sự huyện tăng cường. Sau mỗi buổi huấn luyện có kiểm tra, rút kinh nghiệm khắc phục những hạn còn tồn tại. Thông qua đó nhìn nhận và đánh giá được những dân quân tự vệ có phẩm chất, năng lực, trình độ.

Có thể khẳng định công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt chất lượng tốt. Đây là kết quả của việc làm tốt công tác giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức về đường lối quân sự của Đảng, quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp và nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo về số lượng và chất lượng chính trị.

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi) đã tạo cơ sở để xây dựng chính sách phù hợp cho dân quân, tự vệ hoạt động trong tình hình mới. Kết quả đạt được đã cho thấy, công tác kiện toàn gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đảm bảo đội ngũ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường đủ sức quản lý, điều hành chỉ huy và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đã gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và an ninh khu vực biên giới.

Hồng Ninh (TTXVN)
Quảng Ninh: Lực lượng dân quân tự vệ xây 'bức thành đồng' trên vùng biên giới
Quảng Ninh: Lực lượng dân quân tự vệ xây 'bức thành đồng' trên vùng biên giới

Trong những năm gần đây, lực lượng dân quân tự vệ Quảng Ninh đã có bước phát triển mới, với số lượng hợp lý và chất lượng ngày càng cao, luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích phối hợp tuần tra bảo vệ, góp phần giữ vững an ninh biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN