Lai Châu: Xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Chiều 24/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu".

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, Vũ Mạnh Hà,  Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Ông Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu mong muốn, các đại biểu, nhà khoa học tập trung đánh giá, làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn, kết quả, những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và việc phát triển, văn hóa con người Lai Châu nói riêng. Đồng thời đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu; bổ sung những tầm nhìn mới, góc nhìn mới, hiểu biết mới về giá trị văn hóa, con người Lai Châu, từ đó chuyển hóa thành mục tiêu, tầm nhìn dài hạn để Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai thực hiện.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục, sau 10 năm tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đạt được thành tựu đáng phấn khởi, sức mạnh mềm của văn hóa ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 86% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 74,7% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 94,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 39/94 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9/12 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 85% gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

Tỉnh quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh lưu giữ 34.909 hiện vật, tổ chức 29 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể, hỗ trợ khôi phục, bảo tồn nhiều giá trị văn hóa đặc sắc; phối hợp lập hồ sơ khoa học đối với 2 Di sản Văn hóa phi vật thể, đề nghị UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại... Đến nay, toàn tỉnh có 32 di tích (27 di tích cấp tỉnh, 5 di tích cấp quốc gia).

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện; chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Lai Châu định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh; kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới…

Phó Tổng biên tập Báo Lai Châu Dư Khánh Kiên cho hay, xác định rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, thời gian qua, Báo Lai Châu luôn dành sự quan tâm đặc biệt đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, triển khai nhiều giải pháp góp phần để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của người dân trong tỉnh. 10 năm qua, Báo Lai Châu đăng tải hơn 40.000 tác phẩm tin, bài, ảnh, video văn bản tuyên truyền các hoạt động phát triển văn hóa, con người cả nước nói chung và văn hóa, con người Lai Châu nói riêng.

Chú thích ảnh
Phó tổng Biên tập Báo Lai Châu, Dư Khánh Kiên phát biểu tham luận đóng góp ý kiến. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Cùng với tăng cường bài viết đăng tải tại chuyên mục văn hóa của Báo điện tử Lai Châu, tại số báo thường kỳ, báo cuối tuần, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao, các bài viết, hình ảnh về văn hóa được đẩy mạnh tuyên truyền để cùng tỉnh xây dựng, tìm giải pháp phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, Hội thảo mang lại những giá trị lý luận, thực tiễn thiết thực cho công tác lãnh đạo, nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ văn hóa, con người của tỉnh; góp phần khẳng định và làm sâu sắc hơn tính đúng đắn, nhân văn trong các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Tống Thanh Hải kết luận Hội thảo. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Ông Tống Thanh Hải đề nghị, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu để văn hóa tiếp tục thấm sâu vào tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, đến từng người, từng gia đình, mọi lĩnh vực, các cấp, ngành. Văn hóa sẽ phát triển đồng bộ với nhịp độ tăng trưởng của các thành tố khác để cùng tạo dựng sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và của tỉnh Lai Châu nói riêng.

Việt Dũng (TTXVN)
Lai Châu tạo niềm tin, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
Lai Châu tạo niềm tin, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Ngày 23/5, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị phân tích các chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS năm 2023 và công bố chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN