Hòa Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021

Ngày 14/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình tổ chức, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà nhấn mạnh: Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy tập trung giải quyết những tồn tại, yếu kém, thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2021.

Trong đó, Ủy ban kiểm tra các cấp quán triệt và thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác kiểm tra giám sát của Đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà cũng đề nghị Ủy ban kiểm tra tỉnh Hòa Bình cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là người đứng đầu, về công tác kiểm tra giám sát để phòng ngừa, giáo dục, khơi dậy tính tự giác. Ủy ban kiểm tra tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra giám sát, coi trọng công tác tự kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong nội bộ cấp ủy, tổ chức Đảng; tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn, Ủy ban kiểm tra các cấp cần chú trọng kiểm tra giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm như: Tài chính, đầu tư công, đất đai, cấp phép dự án hoặc dư luận nhân dân có nhiều bức xúc; chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên, kết luận rõ vi phạm và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định, không bao che, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Ủy ban kiểm tra các cấp cần phát huy sức mạnh, sự tham gia của Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra vừa hồng, vừa chuyên, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, xứng đáng với lòng tin của Đảng và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế trong công tác kiểm tra giám sát năm 2020 và đóng góp vào nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị một số vấn đề như: Ủy ban kiểm tra Trung ương có hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, thành ủy. Trong đó, quy định rõ số lượng, tên gọi các phòng nghiệp vụ đảm bảo sự thống nhất trong toàn quốc; nghiên cứu trình Ban Bí thư quy định chức danh phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã; cho phép Ủy ban kiểm tra các cấp mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để tạm giữ tiền sai phạm qua kiểm tra và tổ chức đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh...

Theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra tỉnh Hòa Bình, năm 2020, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 162 đảng viên, 55 tổ chức Đảng; 456 tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; giám sát 413 đảng viên, 370 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 56 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 553 đảng viên, 653 tổ chức Đảng; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức Đảng, 7 đảng viên; giám sát chuyên đề 565 đảng viên, 444 tổ chức Đảng; xem xét thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng, 121 đảng viên…

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN