Bình Phước phê chuẩn danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, tỉnh Bình Phước có 22 đơn vị bầu cử tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Có 104 người ứng cử để bầu ra 60 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đơn vị có số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu nhiều nhất là huyện Bù Đăng với 8 đại biểu; hai đơn vị bầu ít nhất là thị xã Phước Long và huyện Bù Đốp, mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tỉnh Bình Phước sẽ có 9 người tham gia ứng cử để bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó, có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình, 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN