Bảo đảm thu, chi cân đối ngân sách phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

Chiều 2/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã làm việc với Sở Tài chính về thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021-2023 và 5 năm 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Quang Hưng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu. 

Ông Phạm Quang Hưng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hải Dương chia sẻ: Đây là năm đầu tiên Hải Dương hụt thu ngân sách lớn; đề nghị Sở Tài chính rà soát lại các khoản thu, chi để hoàn thiện báo cáo để trình HĐND tỉnh phê duyệt dự toán năm 2021 và các năm tiếp theo.
 
Ngành Tài chính Hải Dương cần tăng cường các giải pháp để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách; có phương án hiệu quả để khắc phục các khoản thường xuyên hụt thu của tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo tỉnh điều hành thu, chi ngân sách cho phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương trong tỉnh; thực hiện đúng các nguyên tắc thu, chi ngân sách theo luật định.
 
Theo Sở Tài chính Hải Dương, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt trên 16.221 tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán. Trong đó, thu ngân sách nội địa ước đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, hoàn thành 103% dự toán Trung ương và tỉnh giao, bằng 87% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt trên 2.400 tỷ đồng, bằng 55,6% dự toán (hụt khoảng 1.978 tỷ đồng), bằng 64% so với năm 2019.
 
Năm 2020, Hải Dương có 13 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán gồm: thu sổ xố kiến thiến, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ thuế thu nhập cá nhân; thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường…
 
Ba khoản hụt thu nội địa gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương; thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
 
Tổng chi ngân sách địa phương của Hải Dương ước trên 18.996 tỷ đồng; trong đó, chi cho đầu tư phát triển ước đạt trên 6.245 tỷ đồng, còn lại là chi thường xuyên, chi trả lãi vay, bổ sung quỹ dự trữ tài chính…
 
Năm 2021, Hải Dương được giao thu trên 12.997 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa là trên 10.997 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là trên 2.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, Hải Dương dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 92.568 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước trên 78.862 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước trên 13.706 tỷ đồng.
 
Dự kiến, tổng chi cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 ước trên 76.039 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ông Dương Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương trả lời các ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh. 

Theo ông Dương Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương, thực tế thu ngân sách địa phương của Hải Dương không ổn định, chịu ảnh hướng khá lớn từ số thu nộp ngân sách nhà nước của một vài doanh nghiệp, trong khi đó tỉnh chưa xây dựng được nguồn thu lớn đủ bù đắp.

Để đảm bảo thu chi cân đối ngân sách, đảm bảo nguồn lực chi trả nợ, chi các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, tăng chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, Hải Dương sẽ từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng đảm bảo an toàn, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu….
 
Thời gian tới, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, Hải Dương thực hiện chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước; khẩn trương xử lý theo quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước.
 
Ngành thuế Hải Dương đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế; tăng cường quản lý, giám sát hoàn thuế; thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, doanh nghiệp giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, doanh nghiệp nhiều năm chưa thanh tra, phát sinh lỗ lớn, doanh nghiệp đã được hoàn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.
 
Ngành thuế tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính khác nhằm tạo thuận lợi cho cho đăng ký kinh doanh, đăng ký khai thuế của doanh nghiệp, người dân. Tỉnh cũng tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nuôi dưỡng, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Đối với chi ngân sách, Hải Dương đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách; tập trung vào các nhiệm vụ thiết yếu, tăng quyền hạn, trách nhiệm trong công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước các cấp; thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách, từng bước giảm chi cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tỉnh giảm dần chi thường xuyên, thực hiện tinh giản biên chế, theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ; chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư, xây dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu.

Tỉnh điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt hơn; hỗ trợ cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng theo hình thức đối tác công tư, thúc đẩy đầu tư ngoài nước, đầu tư cho xây dựng nông nghiệp, nông thôn, hạn chế phê duyệt các dự án mới khi chưa cân đối được nguồn vốn…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sau 3 ngày làm việc, chiều 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN