Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên và Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 3 tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên và Hòa Bình.

Cụ thể, tại công văn 1189/TTg-NN và 1192/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 69,87 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Tại công văn 1188/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 51,97 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Tại công văn 1190/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hòa Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 47 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND ba tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên và Hòa Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại ba tỉnh trên theo quy định.

TTXVN/Báo Tin tức
Bảo đảm công khai, minh bạch trong chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Long An
Bảo đảm công khai, minh bạch trong chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Long An

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công văn số 994/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN