Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu năm 2025 hoàn thành xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 325/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 14/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết định này nhằm tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
 Một góc huyện nông thôn mới Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt bình quân 4,12%/năm; có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 80,85%), 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 29,78%), 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh giảm còn từ 0,5% trở xuống, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp lên gấp 1,5 lần so với năm 2020; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động dưới 15%; tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44,5%...

Đến cuối năm 2030, ngành nông nghiệp đạt bình quân 3,21%/năm. Tỉnh có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó, có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm; thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng tối thiểu 2,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 99%.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh giảm còn từ 0,5% trở xuống (chuẩn nghèo giai đoạn mới); giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp tăng lên gấp 1,7 - 2,0 lần so với năm 2020; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động còn dưới 12%; tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 45%.

Tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh là nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại, xuất khẩu nhiều loại nông sản đứng hàng đầu thế giới.

Tỉnh chủ động được nguồn nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống, văn minh, xanh, sạch đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị.

Để đạt mục tiêu trên, Bà Rịa-Vũng Tàu có kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn; quản lý tài nguyên, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường nông thôn; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học - công nghệ. Cùng đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

BND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng cụ thể kế hoạch, phương án triển khai thực hiện; lồng ghép các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này vào các nội dung kế hoạch phát triển của ngành, địa phương để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả...

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với cấp huyện, 6/8 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh, đồng thời tổ chức họp, thẩm tra, bỏ phiếu và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Huyện Long Điền và Đất Đỏ đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Bài và ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới
Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới

Chính phủ đã có Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN