Sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin đến vùng đồng bào

"Đề án Hỗ trợ thông tin báo chí tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn mới sẽ có nhiều thay đổi; các báo, tạp chí cần phải thay đổi cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, biên giới, hải đảo”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Nông Quốc Tuấn khẳng định tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ và gặp mặt báo, chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, do UBDT tổ chức ngày 16/6, tại Hà Nội.

Sâu sát hơn


Theo UBDT, 6 tháng đầu, các báo, tạp chí đã chú trọng nội dung tin bài tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước; những gương chi bộ đảng, đảng viên tiêu biểu, xuất sắc; tuyên truyền, giới thiệu các phong tục tập quán, các lễ hội truyền thống của các dân tộc nhân dịp đón Tết Ất Mùi và Tết truyền thống của đồng bào các DTTS. Đồng thời với việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc; các báo, tạp chí đã phản ánh thực tế tình hình sản xuất, đời sống, văn hóa xã hội, an ninh trật tự...

Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn phát biểu.Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đánh giá: Nhìn chung các báo, tạp chí đã phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị, xã hội ở vùng DTTS và miền núi; các hoạt động của UBDT; giới thiệu chia sẻ kinh nghiệm có chất lượng tốt, nội dung mang tính xây dựng. Cho đến nay chưa phát hiện các thông tin sai lệch, xa rời, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. 

Ông Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá, các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho đồng bào DTTS đã được đồng bào nâng niu, tìm đọc vì thông tin dễ hiểu, dễ nhớ, lời ngắn, bình luận ngắn và có nhiều hình ảnh kèm theo như một số ấn phẩm Báo Tin Tức, Dân tộc và Miền núi và Báo Ảnh do Thông tấn xã phát hành. Tuy nhiên, nhìn chung các báo, tạp chí cấp cho đồng bào vẫn còn một số hạn chế, đó là, chính sách của Đảng và Nhà nước nhiều, nhưng cách thức tuyên truyền chưa đi sâu vào được ý chính, chưa cô đọng, súc tích để bà con dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ. Phó Chủ tịch cũng lưu ý, khi tuyên truyền về các nhóm dân tộc, cần theo sát tình hình thực tế. Với đồng bào dân tộc, phong tục, tập quán, lễ hội rất quan trọng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều bài hư cấu nói quá gây hiểu lầm về dân tộc đó. Phê phán những cái lạc hậu, cổ vũ những cái tốt là điều nên làm, nhưng cũng cần phải sát với thực tế hơn.

Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn chụp ảnh cùng lãnh đạo báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472 và 1977.


“Trong thời gian tới, các cơ quan quản lý, phát hành và các báo, tạp chí cần nghiên cứu để triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả cao hơn, nhanh hơn; làm sao đồng bào tiếp cận thông tin đầy đủ hơn. Đồng thời cần đổi mới để nội dung truyền tải hiệu quả, thiết thực hơn”, ông Giàng A Chu nhận định.

“Trong 6 tháng cuối năm, các báo, tạp chí cần tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền Lễ biểu dương học sinh DTTS đạt thành tích cao trong học tập, thi học sinh giỏi, quốc tế, quốc gia, thủ khoa các trường Đại học, cao đẳng năm học 2014 – 2015; tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến của UBDT; tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2015” - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chỉ đạo.

Tiếp tục hỗ trợ thông tin

Cũng theo ông Giàng A Chu, thời gian tới các báo, tạp chí tiếp tục đưa những cách làm tốt, mô hình hay trong tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là vấn đề phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mô hình kinh tế hộ, mô hình chuyển dịch cơ cấu, mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi, gắn với cơ chế thị trường, vấn đề sản xuất hàng hóa, nhằm thay đổi được tập quán canh tác của đồng bào; đẩy mạnh tuyên truyền về tổ chức, xây dựng cuộc sống mới, những vấn đề về giáo dục, y tế gắn với nông thôn mới; tuyên truyền để đồng bào giữ gìn, phát huy, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, nâng cao tính cộng đồng, đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc; đẩy lùi âm mưu của các thế lực bên ngoài, thế lực thù địch; cổ vũ cái tốt, mạnh mẽ phê phán thói hư tật xấu, phong tục tập quán cổ hủ lạc hậu, phê phán cách làm chưa hiệu quả...

Năm 2015 là năm kết thúc của nhiều dự án, chính sách dân tộc, cũng là năm kết thúc giai đoạn thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ - TTg về cấp báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo. Song song với việc đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2472 và 1977, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBDT phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ thông tin báo chí tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9/2015. Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn, đề án đã nhận được sự ủng hộ rất cao từ các bộ, ban, ngành, các cơ quan liên quan và đặc biệt là các đối tượng đã được thụ hưởng chương trình từ giai đoạn trước.

“Đề án tuyên truyền cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện, nhưng trong giai đoạn mới phải đưa chất lượng lên một tầm cao mới. Theo tinh thần của đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo giai đoạn tiếp theo sẽ theo nhóm vấn đề: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... nhằm giảm bớt đầu mối cùng cấp các ấn phẩm. Tuy nhiên, vấn đề này chờ ý kiến tham gia góp ý của các bộ, ngành liên quan. Đề án đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giai đoạn tới cũng sẽ tập trung vào các yếu tố cơ bản như: Giáo dục nâng cao nhận thức cho đồng bào; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình kinh tế hiệu quả để giải quyết bài toán giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; nâng cao hơn nữa hạ tầng thông tin, hạn chế vùng lõm thông tin...”, Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn khẳng định.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng:

Trong công tác tuyên truyền đối với đồng bào các dân tộc, các báo, tạp chí cần dành các chuyên mục nhất định tuyên truyền về chủ quyền biên giới cũng như sự phát triển của vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị UBDT chủ trì, cùng các cơ quan, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt là hỗ trợ thông tin cho đồng bào, để tạo cơ hội cho đồng bào phát triển một cách hiệu quả cùng với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, tạo được thực lực về cơ bản và lâu dài cho đồng bào.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTT&DL, Hoàng Đức Hậu:

Do đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, địa bàn rộng, đi lại khó khăn, nên trong đề án hỗ trợ thông tin vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần có cơ chế riêng ưu tiên, đặc thù hơn khi phóng viên đi tác nghiệp ở những vùng này. Mong muốn UBDT là cơ quan chấp bút, làm việc với Bộ Tài chính để có cơ chế tài chính thuận lợi hơn. UBDT và VHTH&DL nên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo ngành dọc của mình phối hợp cùng đi cơ sở với phóng viên khi xuống địa bàn để có những thông tin đầy đủ và khách quan hơn.
Trọng Thủy - Quỳnh Như

Phổ biến kiến thức

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản