Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến vùng dân tộc thiểu số

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo còn rất khó khăn về mọi mặt, trong đó có công tác tuyên truyền và vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình, chính sách, dự án khác đối với những vùng này. 

Toàn cảnh hội thảo.


Chính vì vậy, việc xây dựng Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020” là hết sức cần thiết. Đó là khẳng định của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Nông Quốc Tuấn và nhiều đại biểu khác tại Hội thảo góp ý hoàn chỉnh Đề án trên để trình Thủ tướng Chính phủ, diễn ra ngày 12/5, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn, nhu cầu thông tin đến vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo là rất lớn, vì vậy Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có trên 90% đồng bào DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo được tuyên truyền vận động; 100% tuyên truyền viên, cộng tác viên được tập huấn, bồi dưỡng; trên 80% số huyện thụ hưởng Đề án được nâng cấp và xây dựng mới hệ thống thông tin truyền thông và trang thiết bị; 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và tuyên truyền, vận động.

Báo chí là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với đồng bào.


Để đạt được mục tiêu trên theo Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn, Đề án cần thực hiện tốt 7 nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới và hải đảo…; tuyên truyền khoa học kỹ thuật, mô hình phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới; tăng cường thông tin đối ngoại, nhân quyền; tuyên truyền các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS…; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên các cấp, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, thường xuyên cung cấp thông tin; tăng cường đầu tư và hỗ trợ trang thiết bị hiện đại để phục vụ tuyên truyền, vận động.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Lê Duy Truyền khẳng định tầm quan trọng của các chương trình đưa thông tin về vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian qua, đồng thời, khẳng định cần tiếp tục có các cơ chế chính sách để đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động đối với vùng DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo.

“Các mục tiêu, nội dung cũng như sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương đã được Đề án đưa ra đầy đủ. Tuy nhiên, trong phân công nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, trong đó có một số cơ quan truyền thông tham gia, chưa thấy đề cập đến vai trò của TTXVN, trong khi đây là cơ quan Thông tấn duy nhất của Việt Nam. Tôi đề nghị bổ sung cơ quan này vào cùng thực hiện Đề án”, Ông Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, UBDT

“Hiện nay, tất cả các đơn vị chủ chốt của TTXVN đều tham gia sản xuất thông tin về vùng DTTS. Có khoảng 100 nhà báo TTXVN thường trú tại các tỉnh, hàng trăm lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên… của TTXVN trực tiếp tham gia sản xuất thông tin về vùng đồng bào DTTS và miền núi. Từ hơn 20 năm nay, TTXVN đã phát hành những ấn phẩm chuyên phục vụ vùng DTTS và miền núi như các bản tin ảnh Dân tộc và Miền núi, tiền thân của tờ Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ ngày nay, với 8 ngữ đang phát hành và sẽ tăng lên 11 ngữ từ năm 2015. Thực hiện các Quyết định 975/QĐ - TTg, 2472 của Thủ tướng Chính phủ về cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo, báo Tin Tức, kênh thông tin của Chính phủ do TTXVN phát hành là một trong hơn 20 tờ báo, tạp chí đã và đang được cấp phát miễn phí cho cán bộ vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, các đồn biên phòng trong toàn quốc”, Phó Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Lê Duy Truyền, thời gian qua, Ban lãnh đạo TTXVN đã xác định rõ cần phải tiếp tục đổi mới trong cách tiếp cận, truyền tải thông tin cho phù hợp với trình độ dân trí, phong tục tập quán, ngôn ngữ của từng dân tộc, từng địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả của mảng thông tin về và tới vùng DTTS và miền núi, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới; và đây cũng chính là nội dung tập trung của hội thảo khoa học lần này.

Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu đến từ các bộ, ngành đều nhất trí rằng cần thiết phải ban hành Đề án tuyên truyền, vận động ở vùng DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020. Đề án đã nêu được phạm vi và đối tượng cụ thể, khẳng định đây là đối tượng và là vùng đặc thù, địa hình hiểm trở, an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, trong khi đó trình độ dân trí còn hạn chế, kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu, Đề án cần nêu rõ tuyên truyền cái gì, như thế nào cho đồng bào; để thực hiện đề án hiệu quả cũng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương thực hiện, hàng năm có báo cáo tổng kết. Phương thức tuyên truyền như thế nào cho phù hợp với từng nội dung tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh Bình Định, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Sơn La và đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương... cũng thống nhất cao về việc cần ban hành một Đề án tuyên truyền, vận động vùng đồng bào và miền núi. Tuy nhiên, Đề án cần ghi rõ nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành thực hiện cũng như phối hợp thực hiện với địa phương. Hàng năm, có báo cáo hiệu quả của đề án gửi về cơ quan thường trực theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Tại hội thảo các đại biểu cũng mong muốn Đề án sớm được hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thúc đẩy công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vùng DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo được nhanh và bền vững.

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội thảo Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn nhận định, công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc và miền núi không chỉ riêng UBDT quan tâm, mà các bộ, ngành cũng đã có nhiều chương trình thực hiện riêng. Công tác tuyên truyền và vận động thời gian qua đã góp phần phát triển mọi mặt vùng dân tộc và miền núi. Thực tế, các báo, tạp chí thực hiện các Quyết định 975, 2472 và 1977 của Thủ tướng Chính phủ về cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, biên giới hải đảo thời gian qua đã khẳng định ảnh hưởng của công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện các mô hình kinh tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất và chất lượng, góp phần nâng cao đời sống; giúp đồng bào học hỏi và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; góp phần thúc đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao cảnh giác và ngăn ngừa những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Báo Tin Tức - kênh thông tin của Chính phủ, do TTXVN phát hành, là cầu nối trong việc mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào DTTS và miền núi. Báo Tin Tức đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ, chuyên trang Dân tộc và Miền núi trên các ấn phẩm của mình để phản ánh toàn diện, chính xác, khách quan việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại mỗi vùng, địa phương cụ thể; phản ánh với Đảng và Nhà nước tâm tư nguyện vọng cùng với những kiến nghị mang tính xây dựng; so sánh việc triển khai các chính sách tại mỗi vùng, mỗi địa phương để rút ra những bài học kinh nghiệm cùng các kiến nghị hợp lý để phát huy hoặc điều chỉnh cho chính sách thật sự đi vào cuộc sống, thật sự phát huy hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.


Bài và ảnh: Trọng Thủy

Tin khác
  • Ấn phẩm báo chí góp phần phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

    Ấn phẩm báo chí góp phần phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

    20:22 ngày 23/01/2019

    Ngày 23/1, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) trủ trì hội nghị.

Phổ biến kiến thức

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản