Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào tiếp Đoàn Ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta sang thăm và làm việc tại Lào, từ ngày 28/8-1/9.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp thân mật đồng chí Phạm Minh Chính tại thủ đô Viêng Chăn ngày 29/8. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Nhận mời mời của đồng chí Chansy Phosikham, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta sang thăm và làm việc tại Lào, từ ngày 28/8 đến ngày 1/9.

Chiều 29/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đã thân mật tiếp đoàn.

Đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng sang thăm và làm việc tại Lào trên cương vị mới; trân trọng chuyển tới đồng chí Bounnhang Volachith lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được qua 30 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ X của Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã thông báo với đồng chí Bounnhang Volachith một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây; báo cáo kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng, cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao của hai Ban Tổ chức Trung ương; bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp tích cực của hai Ban Tổ chức Trung ương; khẳng định hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào trên cương vị mới, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; chúc mừng đồng chí Phạm Minh Chính được Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được cử giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; chúc mừng những thành tích mà hai Ban Tổ chức đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Bounnhang Volachith đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua, cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp của hai Ban Tổ chức Trung ương; bày tỏ mong muốn hai Ban Tổ chức tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi Đảng. Đồng chí Bounnhang Volachith cũng đã thông báo với Đoàn một số nét về tình hình Lào, quan hệ Lào-Việt Nam gần đây; trân trọng chuyển lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng thời, Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh và mong muốn phía Việt Nam quan tâm và tìm cơ chế huy động nguồn lực giúp Lào đào tạo cán bộ nhiều hơn nữa.

* Trước đó, đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn đồng chí Thủ tướng Thongloun Sisoulith, mặc dù công việc rất bận rộn, đã dành thời gian tiếp Đoàn, trân trọng chuyển đến đồng chí Thongloun Sisoulith lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ tin tưởng đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị mới- Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã thông báo với đồng chí Thongloun Sisoulith một số nét khái quát về kết quả công tác xây dựng Đảng kể từ Đại hội XII đến nay, kết quả hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao hai Ban Tổ chức Trung ương; khẳng định hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ làm tốt một số khâu đột phá, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy... góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương sang thăm và làm việc tại Lào trên cương vị mới; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Bày tỏ tin tưởng hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, góp phần tham mưu đắc lực cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của hai Đảng đề ra các quyết sách đúng đắn, tạo chuyển biến tích cực và thật sự hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị và năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng ngày 29/8, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta do đồng chí Phạm Minh Chính dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Chansy Phosikham dẫn đầu.

Đồng chí Chansy Phosikham nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, đưa mối quan hệ này ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Minh Chính bảy tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương sang thăm và làm việc tại Lào trên cương vị mới, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã dành cho Đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình, chu đáo, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tại cuộc hội đàm, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi thẳng thắn, chân thành về kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng trong thời gian qua; nội dung, biện pháp tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới; đi sâu trao đổi về tình hình, kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Kết thúc hội đàm, đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Chansy Phosikham đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng giai đoạn 2016-2020.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta đã có cuộc làm việc với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về công tác đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, tiêu cực tham nhũng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong tình hình mới. Hai bên trao đổi kinh nghiệm về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra Chính phủ.

TTXVN/Tin Tức
Tuổi trẻ Việt Nam tại Lào phát huy truyền thống tương thân tương ái
Tuổi trẻ Việt Nam tại Lào phát huy truyền thống tương thân tương ái

Thông qua giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Viêng Chăn, Ban tổ chức gây quỹ từ thiện giúp đỡ các gia đình Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, các trung tâm nuôi dạy trẻ em Lào khuyết tật tại thủ đô Viêng Chăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN