Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Sáng 10/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đây là một trong số 49 làng quan họ cổ của Bắc Giang, Bắc Ninh được UNESCO công nhận, vinh danh lần đầu. Cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Tại Ngày hội, đại diện lãnh đạo thôn Nội Ninh đã ôn lại truyền thống 88 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của địa phương.

Thôn Nội Ninh nằm ở phía Bắc sông Cầu, nơi giáp ranh giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Thời gian qua, ở khu dân cư thôn Nội Ninh các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân như phong trào sản xuất giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững; phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"; phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"...

Năm 2018, Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Nội Ninh đã tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn đoàn kết cùng nhau thi đua tăng gia sản xuất, xây dựng các cánh đồng mẫu đạt diện tích 43 ha cho năng suất, chất lượng tốt... Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 35,5 triệu đồng/người/năm.

Hiện thôn còn 16 hộ nghèo, giảm 1,47% so với năm 2017. Hiện thôn có 375/409 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91,7%. Ban công tác Mặt trận thôn đã tích cực vận động nhân dân đóng góp trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình làng; tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; duy trì phát huy tốt tổ tự quản bảo vệ môi trường...

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bày tỏ vui mừng Bắc Giang đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với không khí phấn khởi, đoàn kết cho nhân dân địa phương, Thủ tướng chúc mừng, biểu dương tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện tốt "Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết một lòng đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội. Nhất là một số chỉ tiêu đạt tốt như tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, định hướng phát triển thành tỉnh công nghiệp, quan tâm đến đời sống của người nghèo, các đối tượng chính sách…

Thủ tướng đánh giá Bắc Giang là vùng địa linh nhân kiệt của đất nước, vùng quê Kinh Bắc, là "cái nôi" của người Việt, là nơi "Truyền thống khoa bảng tự hào/Vùng quê nuôi nấng biết bao tâm hồn", từ người Anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám đến Tiến sĩ Thân Nhân Trung với câu nói nổi tiếng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Đình Nội Ninh rất quý, không chỉ khẳng định chủ quyền của đất nước mà còn nói lên một nét sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của người Việt cổ còn đến ngày nay. Thôn Nội Ninh trù phú, xanh, sạch đẹp, là một thôn kiểu mẫu, đạt nhiều kết quả tốt trong xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt hương ước, quy ước, công tác hòa giải ở cơ sở.

Thời gian tới, thôn Nội Ninh cũng như các nơi khác trong tỉnh Bắc Giang cần giải quyết, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong xây dựng khu dân cư văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội như tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn; tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy… Người dân địa phương cần phát huy tinh thần thương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, bởi Bắc Giang là tỉnh tuy không có nhiều thiên tai nhưng vẫn còn những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng chúc mừng huyện Việt Yên được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, mong rằng người dân địa phương cần tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới, nhất là tu sửa đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức hòa giải, giải quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ ở nông thôn; phát huy các mô hình tự quản trong nhân dân… từ đó phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đều xuống với dân, để lắng nghe dân. Ngày hội Đại đoàn kết có ý nghĩa rất lớn lao, là hoạt động rất thiết thực để chống bệnh quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ hiện nay đang mắc phải; có ý nghĩa rất lớn đối với dân tộc đó là lòng dân, lắng nghe dân. Đối với các khu dân cư là dịp để tổng kết lại tình làng nghĩa xóm, đóng góp của mỗi người dân đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng khu dân cư, làng văn hóa. Đặc biệt, đây là diễn đàn dân chủ ở nông thôn, tập hợp sức mạnh của người dân. Đây là dịp để chúng ta tổng kết lại việc gì làm được, chưa làm được trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị, từ đó phát huy sức mạnh của toàn dân. Cha ông ta đã có câu nói nổi tiếng, chúng ta cần phát huy, nhất là các cán bộ lãnh đạo, đó là “Dễ vạn lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong lịch sử của dân tộc, chúng ta chiến thắng giặc ngoại xâm cũng chính là dựa vào sức mạnh của nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa lớn lao, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lớp trẻ cần hiểu rõ hơn để dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để làm tốt nhiệm vụ ở cơ sở, địa phương, để phục vụ nhân dân tốt hơn, phát huy tốt bài học “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” như Bác Hồ đã nói. Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong cả nước thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã có bước chuyển biến rất đáng mừng. Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai bão lụt, tình hình thế giới phức tạp để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối nội, đối ngoại năm nay của đất nước đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống của nhân dân được nâng lên, đặc biệt là đoàn kết dân tộc. Đất nước ta có 54 dân tộc anh em đều thương yêu một lòng theo Đảng, quyết tâm thực hiện chủ trương của Đảng. Uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao…

Nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa, quà cho khu dân cư thôn Nội Ninh; trồng cây lưu niệm tại sân Đình thôn Nội Ninh; chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân thôn Nội Ninh.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh Bác Hồ cho các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cháu thiếu nhi và đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà cho lão thành cách mạng Nguyễn Thanh Quất, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

Việt Hùng (TTXVN)

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản