Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 27 - 28/8, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 176 đại biểu, đại diện cho 1.411 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Đại hội xác định mục tiêu "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp, hội nhập và phát triển bền vững vì lợi ích hài hòa của Doanh nghiệp, của Nhà nước, của người lao động". 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định đó là tiền đề quan trọng để Đảng bộ làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cũng còn một số những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ chưa tạo được sự đột phá; nộp ngân sách hàng năm thiếu ổn định và chưa đạt chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân hàng năm của người lao động tăng chậm, hầu hết mức tăng thấp hơn 5%/năm. Công tác phát triển đảng viên mới không đạt chỉ tiêu Nghị quyết; hoạt động đoàn thể chưa mạnh, chưa nắm sát tình hình, đời sống, tâm tư của người lao động. 

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cần tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Trước mắt là tái cấu trúc và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trực thuộc có doanh thu lớn như: Công ty Môi trường thị, Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Công viên cây xanh, Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài. Về lâu dài, Đảng bộ Khối đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tăng cường liên kết hợp tác và tranh thủ tối đa những cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để doanh nghiệp chủ động, tích cực hơn nữa trong đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể; đẩy nhanh việc thực hiện chương trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả ở tất cả các khâu, từ cung ứng, tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, quảng bá sản phẩm, phân phối. 

“Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố cần tổng kết, đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật. Đồng thời, Đảng bộ Khối tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đảm bảo tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực liên quan đến cổ phần hóa, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. 

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ I, bà Lê Thị Hồng Hậu, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố cho biết: Trong nhiệm kỳ đầu tiên, mặc dù có nhiều khó khăn về công tác tổ chức, kiện toàn nhân sự nhưng Đảng bộ Khối đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối với các cơ sở đảng trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng, lãnh đạo đoàn thể. 

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy, ban lãnh đạo các doanh nghiệp phát huy tính năng động sáng tạo, thực hiện giải pháp đồng bộ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tăng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ với Nhà nước.

Doanh thu bình quân hàng năm của các doanh nghiệp tăng 11,39%, các doanh nghiệp trong khối cơ bản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách nhà nước với tổng số tiền 3.366 tỷ đồng, tỷ lệ nộp ngân sách thành phố tăng bình quân 12,12%/ năm. Lợi nhuận sau thuế năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân của người lao động tăng 5,58%, trung bình đạt 9,93 triệu đồng/người/tháng. 

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Hậu, giai đoạn 2020 - 2025 các doanh nghiệp thành phố đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ, kỹ năng quản lý tiên tiến nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức do năng suất lao động còn thấp, quy mô sản xuất và sức cạnh tranh hạn chế. 

Trước bối cảnh đó, mục tiêu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh vì sự phát triển của các doanh nghiệp, nâng cao văn hóa doanh nghiệp, bảo vệ môi trường và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cụ thể, Đảng bộ Khối phấn đấu 100% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn; 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; nộp ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu Thành phố giao hoặc đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Đại hội cũng đặt mục tiêu hàng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 350 đảng viên mới. 

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Hồng Hậu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Tin, ảnh: Xuân Anh (TTXVN)
Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVI
Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVI

Ngày 26/8, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN