Khẩn trương thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân; tập trung triển khai ngay các bước thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo tiến độ...

Chiều 7/7, tiếp thu ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND TP và kết luận của Chủ tọa Kỳ họp, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội khẳng định: Nội dung chất vấn tại Kỳ họp tập trung đúng và trúng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; phản ánh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Qua đó giúp UBND TP, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nhận diện rõ hơn những hạn chế, bất cập, yếu kém, đồng thời là cơ sở để phân tích, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp tích cực, phù hợp, thích ứng trong tình hình mới.

Ông Lê Hồng Sơn khẳng định: UBND TP Hà Nội sẽ tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công; đẩy nhanh các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng,… Tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân khi được TP phân cấp và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án nhiệm vụ chi cấp TP; nâng cao trách nhiệm, quyết tâm và tính chủ động của các Chủ đầu tư trong phối hợp các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để triên khai dự án; đẩy mạnh công tác điều hành nguồn vốn kế hoạch đầu tư công.

Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung triển khai ngay các bước thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo tiến độ của Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban; Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa theo tiến độ của Ban Chỉ đạo.

Về hoạt động xúc tiến đầu tư, ông Lê Hồng Sơn cho biết, UBND TP đã chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện các chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các biên bản ghi nhớ, cam kết thực hiện tại các hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Tính đến nay còn 32 biên bản ghi nhớ, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15,172 tỷ USD (336,6 nghìn tỷ đồng), đã có 8 biên bản ghi nhớ được hoàn thành với tổng vốn 2,931 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng giá trị biên bản ghi nhớ đã ký; 5 biên bản ghi nhớ đang triển khai, tổng vốn 4,497 tỷ USD, chiếm 29,64% tổng giá trị biên bản ghi nhớ đã ký.

Chú thích ảnh
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội tiếp thu, làm rõ thêm vấn đề đại biểu quan tâm.

Trong thời gian tới, tiếp thu ý kiến tái chất vấn tại kỳ họp và kết luận của Chủ tọa kỳ họp, UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát, phân loại các biên bản ghi nhớ có khả năng triển khai theo quy định pháp luật hiện hành để thông tin cho nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư tiếp tục quan tâm và đủ năng lực triển khai, UBND TP có giải pháp cụ thể đễ hỗ trợ nhà đầu tư triển khai ngay các thủ tục theo quy định.

Đối với nhà đầu tư không có khả năng triển khai hoặc không quan tâm, UBND TP thực hiện kêu gọi đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành. Đối với danh mục các biên bản ghi nhớ đã ký theo quốc gia, khu vực, Thành phố chủ động trao đổi các đối tác về khả năng triển khai để quyết định việc kêu gọi các đối tác mới.

Về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP, ông Lê Hồng Sơn thẳng thắn cho rằng, từ thực tiễn và quá trình quản lý phát sinh những khó khăn, hạn chế, tồn tại như các đại biểu HĐND TP đã chỉ ra. Hà Nội cũng đã có những kiến nghị cụ thể với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ về cơ chế chính sách và cùng với đó là đề xuất những giải pháp, biện pháp chi tiết, cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn TP trong thời gian tới.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
 Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố triển khai Dự án Vành đai 4
Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố triển khai Dự án Vành đai 4

Chiều 27/6, Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN