Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 24/1, hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam khóa VIII đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao kết quả mà các cấp mặt trận đã đạt được trong năm 2014. Theo đồng chí Lê Hồng Anh, việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu chiến lược của Đảng và đồng thời cũng là sứ mệnh cao cả và trách nhiệm to lớn của MTTQ Việt Nam.

Vì vậy trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần thực hiện tốt các nhiệm vụ để thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, ngày 23/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ I - Khóa VIII. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Đề cập đến một số nội dung cần tập trung, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ Việt Nam từ trung ương đến cơ sở cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các giai cấp, tầng lớp nhân dân; nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung.

Theo đồng chí Lê Hồng Anh, trong xu thế mới, MTTQ Việt Nam phải là nơi phát huy dân chủ, là cơ sở để tăng cường đồng thuận xã hội; phải thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước trong năm 2015, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, mở rộng và nâng cao chất lượng toàn diện các phong trào, các cuộc vận động. Qua đó, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, học tập, công tác, nghiên cứu khoa học sáng tạo; khuyến khích mọi người tích cực đóng góp trí tuệ, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình; đồng thời nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, chăm lo cho người có công với nước, hỗ trợ những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống; đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng lưu ý MTTQ Việt Nam cần phát huy tốt vai trò liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân để vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Bên cạnh đó, trong năm 2015 MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng để báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp thực sự là sản phẩm kết tinh, tập trung trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời, giám sát việc đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, trí thứ, cán bộ khoa học kỹ thuật tham gia cấp ủy theo phương hướng nhân sự của Đảng đề ra.

Về phương thức hoạt động, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiệt thực, hiệu quả, tránh hành chính hóa, trong đó, chú trọng phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên để tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đảng và Nhà nước để làm tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, nhất là xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với các nước có chung đường biên giới với nước ta. Đồng thời tổ chức rộng rãi các hoạt động thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc; tiếp tục triển khai chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng cộng đồng xã hội ta ngày càng dân chủ, văn minh và hành phúc.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Hội nghị lần này, UBTWMTTQ Việt Nam sẽ nghe các báo cáo và quyết định các nội dung kết quả công tác Mặt trận năm 2014 và Chương trình thống nhất hành động năm 2015; Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa VIII; Quy chế hoạt động của UBTW Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam khóa VIII; các kiến nghị, quy chế thi đua khen thưởng của UBTWMTTQVN; Nghị quyết về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN và việc bổ sung Ủy viên UBTWMTTQ Việt Nam. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đây là hội nghị được tổ chức với các nội dung, nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định nội dung hoạt động của UBTWMTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý về một số nội dung, như tăng cường hoạt động giám sát, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; chú trọng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; vai trò của hệ thống mặt trận các cấp trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng; tăng cường công tác thông tin đối ngoại…


Hứa Chung (TTXVN)


Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản