Diện tích đất bị thu hồi nhỏ sẽ được bồi thường bằng đất hay tiền mặt?

Bạn đọc hỏi: Gia đình tôi sống trong nhà 4 tầng xây trên mảnh đất rộng hơn 20 m2, căn nhà này đã có sổ đỏ từ lâu. Mới đây, gia đình tôi được thông báo sẽ thu hồi nhà để mở rộng đường và được thông báo bồi thường bằng tiền mặt trong khi những nhà khác được bồi thường bằng đất ở. Gia đình tôi muốn nhận bồi thường bằng đất hay không?

Trả lời

Theo quy định của pháp luật, điều kiện để hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở được bồi thường về đất trước hết là phải thuộc đối tượng được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật).

Như vậy, mặc dù diện tích đất của gia đình nhà bạn nhỏ nhưng mảnh đất đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên gia đình nhà bạn thuộc đối tượng được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi. Hơn nữa, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc bồi thường bằng đất ở hay bằng tiền mặt phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của đối tượng bị thu hồi đất và quỹ đất của địa phương chứ không phụ thuộc vào diện tích đất bị thu hồi lớn hay nhỏ. Cụ thể:

Điều 79, Luật Đất đai năm 2013 quy định: "1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

“a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất….”
“Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.


2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình….”

Ngoài ra, bên cạnh khoản bồi thường tái định cư theo quy định pháp luật, gia đình bạn còn có thể được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm nếu gia đình bạn bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển theo đúng quy định tại Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho các nhân khẩu trong độ tuổi lao động hiện có của hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định và điều kiện thực tế tại địa phương quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp đối với từng loại hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi”.
Trung Hiếu/Báo Tin tức
Đơn vị bị thu hồi đất sử dụng tiền bồi thường thế nào?
Đơn vị bị thu hồi đất sử dụng tiền bồi thường thế nào?

Bà Nguyễn Thị Thu Hương đang công tác tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, trực thuộc UBND TP. Hà Nội. Năm 2016, Trường nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ và tái đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường vành đai III. Nguồn kinh phí này thuộc nguồn vốn ngân sách hay nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN