Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Ngày 22/4, tại thành phố Đông Hà, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2021.

Chú thích ảnh
Biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua, hội nghị đã biểu dương 90 cá nhân và tập thể. Đây là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân đã thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua 5 năm Chỉ thị số 05, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Việc xây dựng các kế hoạch thực hiện đã được xác định được từng nội dung, gắn với thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động.

Tỉnh Quảng Trị xác định thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, được thể hiện cụ thể qua hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các cấp ủy Đảng đã xác định được những công việc mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện, có phân định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp; góp phần đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Các địa phương, đơn vị cũng đã kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Bên cạnh đó, Quảng Trị phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết người đứng đầu, cần nêu gương; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

* Ngày 22/4, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2016- 2021) thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2016 đến nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã chú trọng việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Theo đó, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức được hơn 1.100 hội nghị triển khai học tập, quán triệt cho hơn 532.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với việc học tập, toàn Đảng bộ đã chuyển mạnh sang “làm theo” với những việc cụ thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 3 vấn đề bức xúc tập trung giải quyết đó là: bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tập trung lãnh đạo thực hiện ba nội dung đột phá gồm: tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình; đổi mới nội dung và phương thức làm việc, gần dân, sát cơ sở. Nhờ những việc làm trên Đảng bộ đã tạo nhiều chuyển biến rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận…

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05 được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa đã thu hút, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân. Điểm nhấn là đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, phong trào thi đua nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, toàn tỉnh đã thực hiện 374 công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05; gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung  ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên, lâu dài của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những gương điển hình, cách làm hiệu quả, mô hình hay trong học tập và làm theo Bác... nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị từng cán bộ, đảng viên thông qua việc học tập theo Bác cần thường xuyên tự soi rọi bản thân để tự giác điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, từng bước hoàn thiện mình hơn.

* Ngày 22/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc triển lãm sách, ảnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, trong quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã luôn quan tâm chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, toàn lực lượng Công an Hà Nội đã phát triển văn hóa đọc với nhiều cách triển khai sáng tạo, từ đó lan tỏa phong trào đọc sách trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng thường xuyên nâng cao chất lượng các tài liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện, nghiên cứu thành lập câu lạc bộ sách, tọa đàm giới thiệu sách… tạo hiệu ứng sâu rộng về sách trong cán bộ chiến sĩ.

Chia sẻ tại triển lãm, Trung úy Nguyễn Huy Hoàng khẳng định, anh cùng với mỗi đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, thông qua đọc sách, nghiên cứu tài liệu chuyên môn, mỗi đoàn viên sẽ chủ động tìm tòi nghiên cứu, nâng cao năng lực bản thân, phát triển kỹ năng mềm, qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, xứng đáng, tự hào là người chiến sĩ Công an nhân dân.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hàng trăm đầu sách, ảnh, nhiều tư liệu quý về Bác Hồ với cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội; lực lượng Công an thành phố hết lòng vì nhân dân phục vụ...

Triển lãm diễn ra từ ngày 22/4 đến hết ngày 25/4 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội (số 9 phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thanh Thủy - Hồng Hiếu - Nguyễn Thắng (TTXVN)
Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác và thường xuyên
Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác và thường xuyên

Ngày 20/4, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN