Cơ quan Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 4/7, Cơ quan Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương kết của thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị đạt được trong 6 tháng đầu năm.


Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng để toàn quân thống nhất cao về nhận thức và hành động; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, các hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm (2017 - 2021) gắn với Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Cùng với đó, Cơ quan Tổng cục Chính trị chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, các điểm nóng, phức tạp; chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến từng lĩnh vực, kể cả thường xuyên, đột xuất…

Sáu tháng đầu năm 2018, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, làm tốt công tác tham mưu chiến lược, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, chương  trình, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Công tác xây dựng nội bộ cơ quan tiếp tục được giữ vững, có nhiều chuyển biến tiến bộ so với năm 2017.

 

Nổi bật như, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác xây dựng Đảng có bước chuyển biến tích cực, tổ chức tốt các Đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, phòng chống cháy nổ, cơ quan an toàn mọi mặt; đảm bảo tốt chế độ, tiêu chuẩn, đời sống, sức khỏe bộ đội; tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ dự án công trình xây dựng, nhất là dự án xây dựng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đảm bảo chất lượng; quản lý, sử dụng tài chính chặt chẽ, đúng mục đích, có đổi mới trong lập, phân cấp dự toán ngân sách.


Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân và Cơ quan Tổng cục Chính trị ổn định; cán bộ, chiến sĩ có tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 

Hồng Pha (TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần
Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần

Sáng 22/2, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN