Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Kiên quyết cơ cấu lại doanh nghiệp Quân đội

Với quyết tâm năm 2019 phải đạt kết quả cao hơn năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể...

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác; phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, tăng cường sức mạnh, tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Để nhìn lại những kết quả đã đạt được và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 trong bối cảnh tình hình mới, nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. 

Thưa Bộ trưởng, năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật mà toàn quân đã đạt được trong năm 2018?

Năm 2018, trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ, quyết liệt thực hiện tốt các khâu đột phá và 8 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là:

Thứ nhất, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; hoàn thành tốt việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, đã trình Bộ Chính trị ban hành: Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia..., tạo thành hệ thống chiến lược hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Các đơn vị trong toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng thành công các đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu để nhân rộng trong toàn quân; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đi đôi với siết chặt kỷ cương, kỷ luật.

Thứ hai, toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 16 - KL/TW của Bộ Chính trị về điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, nâng cao sức mạnh chiến đấu, bước đầu chấn chỉnh giảm được đầu mối tổ chức và quân số ở một số cơ quan chiến lược, chiến dịch, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Tổng cục II và hệ thống trường nghề, giải thể một số doanh nghiệp kinh tế thuần túy về xây dựng, dịch vụ thương mại.

Thứ ba, Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tiếp tục khẳng định ở đâu có khó khăn, gian khổ, ở đó có bộ đội và phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Thứ tư, hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tiến hành tích cực, chủ động, sáng tạo và có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại, giao lưu quốc phòng được tổ chức tốt, trong đó, đã tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ 5 với Trung Quốc và tham gia các diễn đàn đa phương như: Hội nghị An ninh quốc tế Moscow, Đối thoại Shangri La; Diễn đàn Hương Sơn - Bắc Kinh... Đặc biệt, đã đưa bệnh viện dã chiến tới Nam Sudan tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng lòng tin, tạo thế cân bằng chiến lược với các nước lớn, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Thứ năm, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng được triển khai toàn diện và đầu tư có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tích cực đổi mới cơ chế quản lý tài chính, triển khai tự chủ về tài chính đối với các bệnh viện và các đơn vị sự nghiệp trong Quân đội. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được chăm lo, cải thiện ngày càng tốt hơn.

Thứ sáu, Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Toàn quân đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xin Bộ trưởng cho biết những nhiệm vụ, công tác trọng tâm của Quân đội trong năm 2019?

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Năm 2019, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tiếp tục có những yêu cầu mới, cao hơn. Trên cơ sở quán triệt, triển khai toàn diện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019, với quyết tâm năm 2019 phải đạt kết quả cao hơn năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

Thứ nhất, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, đối sách, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, trên không và trên biển. Triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các chiến lược, các đề án về quân sự, quốc phòng.

Thứ hai, tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; triển khai quyết liệt thực hiện Kết luận số 16 -KL/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo; tăng cường quản lý tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Thứ ba, tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức các hội nghị quân sự, quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Thứ tư, quán triệt và thực hiện nghiêm túc cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội, thực hiện tự chủ tài chính đối với các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Xây dựng phương án thực hiện cơ chế quản lý và tự chủ tài chính đối với các đơn vị in, nhà khách, đoàn an dưỡng và kiên quyết cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các đề án, các chương trình xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thứ năm, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán các dự án trọng điểm. Tiếp tục giải quyết có hiệu quả các vụ việc tồn đọng; xử lý nghiêm các sai phạm và không có vùng cấm.

Thứ sáu, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bộ trưởng có lời nhắn nhủ gì đến đồng bào, chiến sĩ đang công tác ở mọi miền đất nước trong dịp Tết đến, Xuân về?

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước những tình cảm thân thiết và chúc năm mới mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công. Với tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, chúc cán bộ, chiến sĩ toàn quân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, giữ nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúc năm mới thắng lợi mới!

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

Hiền Hạnh/TTXVN (ghi)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra và chúc Tết một số đơn vị Quân đội
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra và chúc Tết một số đơn vị Quân đội

Chiều 29/1, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đến thăm, kiểm tra và chúc Tết tại Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) và Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN