Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều đổi mới, sáng tạo...

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng Chính phủ, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận của Đoàn kiểm tra đánh giá: Ban cán sự Đảng Chính phủ đã đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã tiến hành kiểm tra các tổ chức, cơ sở đảng tại 7 bộ, ngành trực thuộc Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều đổi mới, sáng tạo; quyết liệt tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và đã mang lại hiệu quả thiết thực, toàn diện. Tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể của Ban cán sự dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự, Thủ tướng Chính phủ. Ban cán sự Đảng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp để mở nút thắt, từng bước đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng 6,81% năm 2017, công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đạt kết quả tốt.

Các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng luôn vững vàng, kiên định, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quyết sách phù hợp với tình hình mới; phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của đất nước và cộng đồng quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng nêu ra một số tồn tại và nguyên nhân ở một số cơ quan, đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đoàn kiểm tra đã khái quát nhiều vấn đề lớn mà Ban cán sự Đảng Chính phủ cần lưu ý thời gian tới trong việc chỉ đạo Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, quản lý toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Nhấn mạnh tinh thần trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, Thủ tướng nêu rõ, với vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng mạnh là Chính phủ mạnh và Chính phủ mạnh thì Đảng mạnh. Ban cán sự Đảng Chính phủ coi đợt kiểm tra việc lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là một dấu ấn mạnh mẽ và Chính phủ là nơi tổ chức thực hiện nghiêm túc các đường lối chủ trương này với khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn.

Thủ tướng khẳng định, Ban cán sự Đảng Chính phủ là một tập thể dân chủ, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động với tinh thần nêu gương, mà “đoàn kết thực sự chứ không phải đoàn kết hình thức”. Đây là cội nguồn sức mạnh của một tổ chức Đảng bởi không có đoàn kết thì không thể thành công. Đi liền với đó là tinh thần đổi mới sáng tạo quyết liệt. Thủ tướng cho biết, trong những hoàn cảnh, thời điểm khó khăn như tăng trưởng GDP quý I/2017 xuống thấp, Chính phủ đều quyết tâm vượt qua. Điều đó thể hiện qua kết quả tích cực về kinh tế - xã hội trong năm 2017 và quý I/2018.

Bên cạnh đó, Chính phủ thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đổi mới tư duy phù hợp với quan điểm của Đảng, phục vụ nhân dân, trong đó tập trung xây dựng thể chế, thực hiện công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm. Những chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ được tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cụ thể hóa, quán triệt để đưa vào cuộc sống. Hướng về dân, hướng về cơ sở, phân cấp giao quyền là một phương pháp tiếp cận trong Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng cũng khẳng định Ban cán sự Đảng Chính phủ luôn giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng, thảo luận dân chủ, công khai, minh bạch. Từng thành viênBan cán sự Đảng luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức với tinh thần nêu gương, đổi mới cải cách chế độ công tác theo phương thức bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần phục vụ nhân dân.

TTXVN/Báo Tin tức
Gắn phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Gắn phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 27/12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN