10 hành động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra sáng 29/1, tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Hội nghị đã thống nhất hành động năm 2018 tập trung vào 10 hành động cụ thể: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về các ngày truyền thống của Mặt trận và các tổ chức thành viên; phối hợp thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương và hoạt động phản biện xã hội; tổng kết 5 năm thực hiện các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đồng thời, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phối hợp trong triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế", tuyên truyền thực hiện Luật Hợp tác xã, Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã và kết quả thực hiện Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật. MTTQ Việt Nam và các cơ quan phối hợp trong công tác vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo; thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2019.

Thực hiện chương trình phối hợp năm 2017, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tuyên tuyền các ngày lễ lớn của đất nước, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng chính sách, phân công phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; triển khai các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội; phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân...


Đáng chú ý, ngày 24/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức tổng kết đợt cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa". Qua 3 tháng cao điểm, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở 4 cấp đã tiếp nhận gần 200,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 26.882 căn nhà cho người có công với tổng giá trị hơn 737 tỷ đồng. Cùng đó, các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều cuộc vận động, điển hình như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai cuộc vận động "Thanh niên Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đẩy mạnh mô hình "Điểm bán hàng thanh niên", "Siêu thị thanh niên kiểu mẫu", "Quầy thông tin thanh niên". Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm vì an toàn sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020". Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2016, vận động 9.400 gia đình nông dân ký cam kết không kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi...

Phúc Hằng (TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ thăm, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ thăm, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Chiều 25/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN