Đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho đấu thầu qua mạng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất hoạt động đấu thầu, tiếp tục tạo thuận lợi cho đấu thầu qua mạng.

Chú thích ảnh
Quy định rõ về đăng tải, cung cấp thông tin về đấu thầu. Ảnh: VT/Báo Tin tức

Theo đó, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT gồm 4 chương, 32 điều với 23 mẫu hồ sơ, phụ lục kèm theo, có sự kế thừa các quy định trước đây và bổ sung, cập nhật các quy định mới theo Luật Đấu thầu 2023, góp phần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu cũng như tiến độ thực hiện gói thầu, dự án, tránh tình trạng thiếu vật tư, thiết bị y tế và bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thông tư này tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm chi phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu; tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích bên mời thầu, nhà thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nâng cao tính cạnh tranh cho thị trường mua sắm công. Đồng thời hoàn thiện quy trình, thủ tục và tính năng kỹ thuật của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm nâng cao tính khả thi, minh bạch và thống nhất trong hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Ban hành kèm Thông tư là 3 mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, gồm: mẫu số 01A được sử dụng để lập tờ trình kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; mẫu số 01B để lập báo cáo thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; mẫu số 01C để lập quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó là 3 mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: Mẫu số 02A để lập tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Mẫu số 02B để lập báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Mẫu số 02C để lập quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với gói thầu xây lắp, có 3 mẫu được ban hành kèm Thông tư, gồm: mẫu số 3A để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; mẫu số 3B để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; mẫu số 3C để lập E-HSMST (hồ sơ mời sơ tuyển).

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp mua sắm tập trung), có 3 mẫu được ban hành kèm Thông tư, gồm: mẫu số 4A để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; mẫu số 4B để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; Mẫu số 4C để lập E-HSMST.

Điều 25 của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT nêu rõ trách nhiệm của nhà thầu về tính chính xác của thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm trong quá trình tham dự thầu. Đối với hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, nhà thầu kê khai và đính kèm file tài liệu liên quan để chứng minh thông tin đã kê khai. Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính, nhà thầu kê khai thông tin; trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng để chứng minh nguồn lực tài chính, ngoài việc phải kê khai thông tin, nhà thầu đính kèm bản scan cam kết cung cấp tín dụng.

Thông tư cũng quy định, Báo Đấu thầu có trách nhiệm rà soát, phát hiện các thông tin không hợp lệ và thông báo cho chủ đầu tư, bên mời thầu trong thời hạn tối đa là 1 ngày làm việc kể từ khi chủ đầu tư, bên mời thầu tự đăng tải thông tin trên Hệ thống. Việc thông báo được thực hiện trên Hệ thống, thư điện tử (email), ứng dụng trên thiết bị di động hoặc các kênh thông tin khác về nội dung thông tin không hợp lệ để chủ đầu tư, bên mời thầu tự chỉnh sửa, hoàn thiện, đăng tải lại trên Hệ thống.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT quy định hiệu lực trở về trước đối với các nội dung về cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024.

Kể từ ngày 1/1/2024, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu hết hiệu lực thi hành.

Thúy Hiền (TTXVN)
Đấu thầu qua mạng để ngăn chặn tình trạng 'quân xanh, quân đỏ'
Đấu thầu qua mạng để ngăn chặn tình trạng 'quân xanh, quân đỏ'

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trên mạng sẽ khắc phục triệt để tình trạng bên mời thầu cố tình không phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu như đã xảy ra trong đấu thầu truyền thống, tạo thuận lợi tối đa cho nhà thầu trong việc tiếp cận hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN