Khẩn trương rà soát, sửa đổi chính sách về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

Khẩn trương rà soát, sửa đổi chính sách về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

Ngày 17/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 693/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

tin mới

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN