Hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhân kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam (1/7), Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh nội dung này.

Qua quá trình triển khai, vai trò của chính sách BHYT ngày càng được khẳng định. Ông có đánh giá như thế nào về việc thực hiện chính sách này?

Ngày 14/11/2008, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT, đồng thời Chính phủ quyết định lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng, một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH.

Với nhiều lần sửa đổi, bổ sung, chính sách BHYT phát triển mạnh mẽ, chế độ ngày càng hoàn thiện; đúng đắn, vai trò của BHYT từng bước khẳng định trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Có thể nói, chủ trương, chính sách, pháp luật BHYT đến nay đã được hoàn thiện, vấn đề còn lại là việc tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả nhất, để mọi người dân sớm được hưởng quyền an sinh về BHYT.

Là cơ quan được Chính phủ giao tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia với các bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật; phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố tích cực triển khai đưa Luật BHYT đi vào cuộc sống; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật. Công tác tổ chức thực hiện Luật đã nhận được sự vào cuộc khá tích cực từ chính quyền địa phương, với sự tham mưu của BHXH các tỉnh, thành phố và Sở Y tế các địa phương.

Sau 10 năm thực hiện Luật BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng lên gần gấp đôi (từ 45% năm 2009 lên 89,6% năm 2019). Trong đó người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT. Quyền lợi về khám chữa bệnh BHYT tương đối toàn diện và ngày càng được mở rộng. Danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng theo năng lực chuyên môn, tuyến chuyên môn kỹ thuật, để đảm bảo tối đa quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ Sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Ông có thể cho biết BHXH Việt Nam đã triển khai Nghị quyết như thế nào thưa ông?

Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ Sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Người dân chờ lấy thuốc tại quầy thuốc bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

BHXH Việt Nam đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết 20-NQ/TW tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các cấp ủy Đảng, đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; cụ thể hóa các nhiệm vụ Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ giao tại Chương trình công tác trọng tâm hàng năm; ban hành các kế hoạch, xây dựng và thực hiện các đề án, dự án thực hiện Nghị quyết.

Căn cứ chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh đã chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và giải pháp phát triển BHYT phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương; xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về BHYT; tổ chức tổng kết việc thực hiện chính sách BHYT trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT...

Nhìn chung, việc triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW được ngành BHXH thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, BHXH cấp tỉnh và cấp huyện đã phổ biến quán triệt các nhiệm vụ tại Nghị quyết và triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả.

Để đảm bảo việc thực hiện chính sách BHYT bền vững, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân, công tác phát triển người tham gia BHYT đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ông có thể cho biết thêm về nội dung này?

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội 2013 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020. BHXH Việt Nam luôn xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 20-NQ/TW đã đề ra.

Đồng thời, với việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện chính sách BHYT với các Bộ, ngành, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tổ chức hội nghị hoặc làm việc trực tiếp với lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, các Sở ngành địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp để bàn về các giải pháp phát triển đối tượng. Tăng cường công tác tuyên truyền; phối hợp với các Đại lý thu triển khai các hình thức như phát động lễ ra quân, tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp với người dân, vận động, khuyến khích 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia BHYT đầy đủ trong năm tài chính để được giảm trừ mức đóng theo quy định. Mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đến xã, phường. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ việc chấp hành các quy định tại BHXH các tỉnh, thành phố; thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, xử lý các đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT và tích cực cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Tính đến hết tháng 6/2020, toàn quốc có trên 86 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 90% vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg. Trong đó đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đạt 17,5 triệu người, tăng 1,7 triệu người so với năm 2018 (tương đương tăng 10,8%).

Được biết ngày 1/7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam. Xin ông cho biết, một số hoạt động nổi bật của Ngành hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam năm nay?

Với mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân tích cực và chủ động tham gia BHYT; các hoạt động tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam năm nay được tiến hành rộng rãi, đồng bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương với hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực.

Chủ đề, thông điệp truyền thông của Ngày BHYT năm nay là “Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật BHYT; Đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các nội dung cơ bản của chính sách, pháp luật BHYT và tạo diễn đàn để chủ sử dụng lao động, người lao động, người dân và cộng đồng xã hội có thể phản biện những điểm bất cập nhằm xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, tập trung tuyên truyền chú trọng đến từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp, học sinh, sinh viên (HSSV), nhóm có tỷ lệ tham gia BHYT thấp...

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị về BHYT,… Đồng thời, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7 trên địa bàn thông qua việc phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh, Đài Phát thanh và truyền hình địa phương và các cơ quan truyền thông, báo chí khác thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm…; Tổ chức treo các băng zôn, khẩu hiệu... Các hoạt động truyền thông của BHXH Việt Nam đã tạo hiệu ứng sâu rộng, lan tỏa chính sách BHYT đến với đông đảo quần chúng nhân dân.

Với những nỗ lực của mình, BHXH Việt Nam mong muốn, việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong, hướng tới bao phủ BHYT toàn dân sẽ đạt được trong thời gian không xa.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

XC/Báo Tin tức
Gần 8 triệu người mất việc, nghỉ luân phiên do dịch COVID-19
Gần 8 triệu người mất việc, nghỉ luân phiên do dịch COVID-19

Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đã có gần 8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc. Tuy nhiên, số lao động được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ chưa nhiều do điều kiện khắt khe và khó áp dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN