Điều kiện để doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất

Bạn đọc hỏi: Điều kiện để đơn vị được thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất là gì?

Chú thích ảnh
Doanh nghiệp đảm bảo an toàn phòng dịch để sản xuất. Ảnh: TTXVN.

Về vấn đề này báo Tin tức thông tin như sau:

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, quy định tại Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 sẽ được thực hiện việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có đủ 2 điều kiện: Đã đóng đủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động đến hết tháng 4/2021 và giảm 15% lao động tại tháng đơn vị lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất so với số lao động của đơn vị tháng 4/2021.

Trong đó số lao động tham gia BHXH tính giảm gồm:

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện họp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động tham gia BHXH tính giảm chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2021.

Như vậy, đơn vị của bạn căn cứ cụ thể vào các điều kiện trên để làm hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

XM/Báo Tin tức
Những thay đổi với người tham gia BHXH, mức hưởng trợ cấp với người có công từ tháng 9/2021
Những thay đổi với người tham gia BHXH, mức hưởng trợ cấp với người có công từ tháng 9/2021

Điều chỉnh đối tượng người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc; thay đổi về tiền lương tính hưởng chế độ ốm đau... và quy định mức mới về hưởng trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng là một số chính sách liên quan đến an sinh xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN